Odonatrix 13, 2017 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., TARKOWSKI A., BANACH–ALBIŃSKA B. 2017. Interesujące stwierdzenie Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Polesiu (Polska środkowo-wschodnia)
An interesting record of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Polesie (middle-eastern Poland)
Odonatrix 13_1: 1–8
pdf

MIKOŁAJCZUK P. 2017. Mobilność imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): obserwacje behawioru dyspersyjnego
Mobility of imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): observations of dispersal behavior
Odonatrix 13_2: 1–4
pdf
Na okładce — Pałątki pospolite Lestes sponsa, tandem podczas składania jaj — foto E. Miłaczewska
Front cover — Common Spreadwing Lestes sponsa tandem egg-laying — photo by E. Miłaczewska