Odonatrix 14, 2018 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., OBŁOZA P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
First record of the introducing of exotic dragonfly Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) into Poland
Odonatrix 14_1: 1–8
pdf

BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
Odonatrix 14_5: 1–16
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


KOWALSKA J., RYCHŁA A. 2018. Ważki (Odonata) zaobserwowane nad Jeziorem Wojnowskim Zachodnim i Jeziorem Wojnowskim Wschodnim (województwo lubuskie) w latach 2009-2017
Dragonflies (Odonata) observed at Lake Wojnowskie Zachodnie and Lake Wojnowskie Wschodnie (district Lubuskie) in the years 2009-2017
Odonatrix 14_2: 1–5
pdf

JANKOWSKA B. 2018. Pierwsze stwierdzenie Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) (Odonata: Corduliidae) w Pieninach
First record of Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Pieniny Mountains
Odonatrix 14_4: 1–2
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2018. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 16. Rok 2017
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 16. The year 2017
Odonatrix 14_3: 1–4
pdf

Na okładce — Lecicha południowa Orthetrum brunneum na tle Pienin — foto
Front cover — Southern Skimmer Orthetrum brunneum and Pieniny Mountains in the background — photo by