Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis


 • LIS Ł., BUCZYŃSKI P. 2012. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w siedliskach wtórnych na terenie byłej kopalni siarki „Jeziórko” koło Tarnobrzega (Kotlina Sandomierska)
  Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in secondary habitats in the former sulphur mine „Jeziórko” near Tarnobrzeg (Sandomierz Basin)
  Odonatrix 8(1): 19–22
  pdf
 • MISZTA A., CUBER P., DOLNÝ A., LIBERSKI J. 2012. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w województwie ¶l±skim w latach 2002–2012
  Yellow–spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in the Silesian Province in the years 2002–2012
  Odonatrix 8(2): 33–42
  pdf
 • TOŃCZYK G., ZEMKO K. 2010. Próba oceny liczebno¶ci całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) w rezerwacie „Jezioro Zdręczno” (Bory Tucholskie)
  Preliminary estimation of population total abundance of Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) in “Zdręczno Lake” nature reserve (Tuchola Forest, Poland)
  Odonatrix 6(1): 9–14
  pdf