Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum


 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P. ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁˇB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska ¶rodkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • RYCHŁA A. 2016. Występowanie szablaka przypłaszczonego Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) w zachodniej Polsce
  Occurrence of the Spotted Darter Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) in western Poland
  Odonatrix 12_6: 1–8
  pdf