Masowy przelot Libellula quadrimaculata nad okolicą Warszawy w 1933 r.


Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata jest ważką o dużych skłonnościach do dalekich, masowych przelotów. Przedstawiciele tego gatunku przemieszczają się na duże odległości w chmarach liczących setki tysięcy osobników. Takie przeloty widziane były w Poznaniu, bodajże w 1952 r., w Łodzi, Gdańsku i w Warszawie pięć lat wcześniej, niż opisany tu przypadek. W roku 2012 masowe przeloty obserwowane były na Wybrzeżu, o czym donosił na forum entomologicznym Szymon Bzoma.
Opisu przelotu nad Warszawą z 1956 roku szukałam od kilku lat. Udało się i zamieściłam go tu.

(foto Ewa Miłaczewska)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
Okazało się, że istnieje jeszcze co najmniej jeden prasowy dowód na takie przeloty nad Warszawą, a właściwie nad jej okolicą. Dowód ten znalazł Jacek Wendzonka przeszukując e-BUW czyli elektroniczną Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Napotkał tam skan Kurjera Warszawskiego z dnia 17 czerwca 1933 roku, wydanie poranne. R. 113, 1933, no 165.

(foto e-BUW)
 
Na stronie czwartej zamieszczono taką wzmiankę na górze lewej szpalty.

(foto e-BUW)