data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
17 I 2022 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.

odonata.pl

WAŻNY KOMUNIKAT ! Zespół redakcyjny monografii „Ważki (Odonata) Polski” umieścił na stronie odonata.pl w zakładce Projekty — Komunikat nr 2 dotyczący nowych możliwości przekazywania danych oraz wykorzystania danych gromadzonych w innych formach. W komunikacie otrzymamy informację, w jaki sposób dane te przygotować i jak je przekazywać redakcji. Czas dostarczania danych do końca 2022 roku (czas ten może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informowali na bieżąco).

 
17 I 2022

KOMUNIKAT O 52 ZJEŹDZIE PTE

Polskie Towarzystwo Entomologiczne zaprasza na 52 Walny Zjazd, który będzie połączony z konferencją naukową nt.:
Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki
Konferencja i Zjazd odbędą się w dniach 8-11 września 2022 roku w Chęcinach (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej).

Tu można pobrać zawiadomienie jako plik word
oraz kartę zgłoszeniową, również jako plik word

14 I 2022

U W A G A ! Redakcja czasopisma Sekcji Odonatologicznej PTEnt „Odonatrix” uprzejmie zawiadamia o zmianie adresu e-mail. Aktualny adres redakcji — redakcja.odonatrix@gmail.com. Zachęcamy Autorów do przesyłania nam artykułów i notatek sporządzonych na podstawie Waszych obserwacji.

12 I 2022

Tym razem odwiedzimy Gdynię, a tam użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” w dzielnicy Wielki Kack, opracowanie zrobił Peter Senn.

3 I 2022

Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 18, a w nim pracę BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021 z uzupełnieniem za lata 2019-2020. Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2021 r.).

1 I 2022

Dziś, na rozpoczęcie roku, opracowane przez Krzysztofa Przondziono obserwacje znad Stawu Szkopka w Rudzie Śląskiej.

Dwa
komunikaty:

Zmieniły się od tego roku zasady przynależności do wszystkich sekcji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Komunikat w sprawach regulaminowych. Nie wprowadza to w nasze życie wielkich zmian. Dotychczas jedynie kandydaci na Prezesa i Sekretarza Sekcji musieli należeć do PTE-nt, obecnie również wyborcy muszą pochodzić z tego grona. Rozmowy z PTE-nt w tej sprawie są jeszcze w toku.

Drugi komunikat dotyczy spraw organizacyjnych XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej, które przewidziane jest w czerwcu, w Piotrowicach, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym — Komunikat_nr_1_o_XVIII_Sympozjum.


Do życzeń noworocznych — zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla Was i Waszych bliskich oraz poprawy sytuacji materialnej Waszych rodzin, radości, uśmiechu, spokoju i mnóstwa ciekawych obserwacji przyrodniczych — dołączam kalendarz na 2022 rok.

 
Aktualizacje z 2021 roku
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku