data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
17 I 2021 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.

 
 
17 I 2021
W Tomie 17 możemy zapoznać się z artykułem „Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce.” — autorstwa Anny Rychłej.
13 I 2021
Kolejne spotkanie z ważkami w Zabrzu, gdzie Krzysztof Przondziono prowadził obserwacje w — Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
6 I 2021
Pierwsze w tym roku spotkanie z ważkami dużych miast i od razu nowe miasto — Zabrze, a w nim pierwsze stanowisko obserwacyjne — staw przy autostradzie. Obserwacje prowadził Krzysztof Przondziono.
3 I 2021
Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 17, a w nim pracę BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2020 r.)
3 I 2021
Wraz z życzeniami radosnego i zdrowego całego nowego roku zamieszczam kalendarz na rok 2021. Jest to kalendarz nieco inny niż zwykle, zatytułowany „Tęczowe lato”, poświęcony w całości związkom niekoniecznie heteroseksualnym w świecie ważek.
 
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku