data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
30 VI 2024 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych”
— dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.


U W A G A ! Redakcja czasopisma Sekcji Odonatologicznej PTEnt „Odonatrix” uprzejmie zawiadamia o zmianie adresu e-mail. Aktualny adres redakcji — redakcja.odonatrix@gmail.com. Zachęcamy Autorów do przesyłania nam artykułów i notatek sporządzonych na podstawie Waszych obserwacji.

odonata.pl

WAŻNY KOMUNIKAT ! Zespół redakcyjny monografii „Ważki (Odonata) Polski” umieścił na stronie odonata.pl w zakładce Projekty — Komunikat nr 2 dotyczący nowych możliwości przekazywania danych oraz wykorzystania danych gromadzonych w innych formach. W komunikacie otrzymamy informację, w jaki sposób dane te przygotować i jak je przekazywać redakcji. Czas dostarczania danych został przedłużony do odwołania, czyli w dalszym ciągu zbieramy dane.

 
 
30 VI 2024

Strona lecichy pospolitej Orthetrum cancellatum została uzupełniona sześcioma fotografiami autorstwa Roberta Łuczaka. Są to zdjęcia głowy samca i samicy oraz kolaż powstały ze zdjęć robionych podczas obserwacji przeobrażenia.

23 VI 2024

Dziś zdjęcie szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii napotkanego przez Sławomira Kłusewicza w czerwcu 2024 r. w Puszczy Knyszyńskiej — to kolejna lokalizacja w Polsce północno-wschodniej poza dotychczas znanym zasięgiem występowania tego gatunku.

Ponadto strona ważki płaskobrzuchej Libellula depressa została uzupełniona sześcioma zdjęciami Roberta Łuczaka, co uczyniło ją kompletną.

odonata.pl
15 VI 2024

Na stronie odonata.pl ukazało się sprawozdanie z XX Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego, które odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca w Schodnie we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

30 V 2024

Dziś rozpoczyna się XX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — „Ważki (Odonata) Borów Tucholskich” zorganizowane w Schodnie we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Z tej okazji został wydany Suplement 1 do Tomu 20 Odonatrixa zawierajacy program sympozjum oraz abstrakty referatów, które zostaną przedstawione podczas jego trwania.


25 maja to Ogólnoświatowy Dzień Ważki. Cieszmy się ważkami i z ważkami.

Szklarka zielona Cordulia aenea
(foto Robert Łuczak)


9 V 2024

W dziale „Wasze obserwacje” mamy opis przeobrażenia łątki dzieweczki w obecności żab – opis obserwacji Roberta Łuczaka.

6 V 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” ukazał się artykuł Nikoli Góral pt. Występowanie i mobilność ważek (Odonata) nad stawami rybnymi w miejscowości Piaski (województwo lubelskie).

10 IV 2024

W roku 2024 zaobserwowano absolutny rekord wczesnego wylotu zalotki czerwonawej Leucorrhinia rubicunda. Samicę tego gatunku zaobserwowano 6 kwietnia o godzinie 14.26 nad śródleśnym jeziorkiem koło Mielca w województwie podkarpackim. Informacja ta została uwzględniona w tabeli Czas lotów.
Uprzejmie proszę o przesyłanie wiadomości o innych wczesnych wylotach, których zapewne możemy się spodziewać.
Codziennie uzupełniam tabelę Czas lotów — proszę śledzić.

4 IV 2024

Kolejne spotkanie z ważkami w Radomiu i opis obserwacji prowadzonych przez Marka Miłkowskiego na nowym stanowisku wzdłuż rzeki Pacynki.

28 III 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” jest jeszcze jedna recenzja autorstwa Agnieszki Tańczuk. Jest to recenzja książki A Guide to the Dragonflies and Damselflies of South Africa. Penguin Random House South Africa, 2019, 224 s. napisanej przez małżeństwo Warwick i Michéle TARBOTON.

27 III 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” mamy nową notatkę — Nowe stanowiska szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Bystrzyckich (Polska południowo-zachodnia) autorstwa Joanny Pomorskiej-Grochowskiej i Krzysztofa Ostrowskiego.

23 III 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” możemy zapoznać się z recenzją książki Boudot J-P., Doucet G., Grand D. — Dragonflies and Damselflies of Britain and Western Europe. A Photographic Guide. Bloomsbury Wildlife, Dublin, 2021, 160 s.

11 III 2024

Claire McFarlane nasza koleżanka z Irlandii Północnej zgłosiła się z prośbą o pomoc w swoich badaniach do rozprawy doktorskiej nad łątką wiosenną (Coenagrion lunulatum).
Potrzebne są różne elementy ciała łątki wiosennej do przeprowadzenia badań genetycznych. W celu zachowania materiału genetycznego próbki muszą zostać zakonserwowane w etanolu (96%–100%).
W załączniku znajduje się pełny opis dokonywanych badań oraz dane kontaktowe (w języku angielskim).
Załącznik pdf

10 III 2024

W sierpniu 2023 roku wyszła nowa rewizja Aeshnidae opracowana na podstawie markerów genetycznych (COI, ITS). Aeshna isoceles wypadła z rodzaju Aeshna i została wydzielona jako oddzielny rodzaj. Autorzy rewizji zaproponowali dla tego gatunku nową nazwę Isoaeschna isoceles. W związku z tym dokonałam odpowiednich zmian na stronach wazki.pl.

7 III 2024

Dziś potrójne uzupełnienie opisów obserwacji ważek w Radomiu, które nadesłał Marek Miłkowski. Są to dane zdobyte w latach 2021–2022 w dolinie Kosówki, w dolinie rzeki Mlecznej w najstarszej części miasta — Piotrówka i nad Potokiem Północnym (Sadkówką).

24 II 2024

Kolejne spotkanie z ważkami w Radomiu i opis obserwacji prowadzonych przez Marka Miłkowskiego w dolinie Cerekwianki po stworzeniu tam polderów zalewowych w 2021 roku.

17 II 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” ukazał się artykuł podsumowujący zeszłoroczne sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTEnt w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

14 II 2024

Ledwie wstawiłam ostatni opis obserwacji prowadzonych na Śląsku i martwiłam się, że na następne trzeba będzie czekać do jesieni, a tymczasem dostałam od Marka Miłkowskiego z Radomia uzupełnienia do sprawozdań z obserwacji prowadzonych w ubiegłych latach. Na początek zobaczymy jakie gatunki pojawiły się po pracach rekultywacyjnych wykonanych w latach 2018-2022 na Zalewie Borki i położonych obok niego stawach kolomatacyjnych.

10 II 2024

Ostatnie już, z odwiedzonych przez Krzysztofa Przondziono w 2023 roku, stanowisk na Górnym Śląsku — Staw SzachtaGliwicach. Na opisy kolejnych obserwacji trzeba będzie poczekać do jesieni.

4 II 2024

Na stronie odonata.pl w dziale Komunikaty znajduje się uzupełnienie Komunikatu 1 w sprawie tegorocznego sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE-nt. Dotyczy to głównie przedłużenia terminu zgłoszeń do 29 lutego.

4 II 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” możmy przeczytać nową notatkę: ĆWIKOWSKA B., BUCZYŃSKI P. 2024. Stwierdzenia ważek (Odonata) z Polski południowej i wschodniej.
Records of dragonflies (Odonata) from southern and eastern Poland.

21 I 2024

Możemy dzisiaj zapoznać się z nowym stanowiskiem Cegielnia — Emil w kolejnym górnośląskim mieście Gliwice, gdzie ważki obserwował Krzysztof Przondziono.

16 I 2024

W Tomie 20 czasopisma „Odonatrix” mamy coroczny spis publikacji — Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 22. Rok 2023 z uzupełnieniem za rok 2022 — opracowany przez Pawła Buczyńskiego i Grzegorza Tończyka.

2 I 2024

Na stronie odonata.pl w dziale Komunikaty — https://odonata.pl/komunikaty.html mamy nowy KOMUNIKAT NR 1 o tegorocznym XX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTEnt., które odbędzie się w dniach 30 V — 2 VI 2024 roku w miejscowiści Schodno na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (WPK) położonego w Lasach Tucholskich.

Na końcu komunikatu znajduje się link do ankiety umożliwiający zapisanie się na Sympozjum. Ważny będzie on do 31 stycznia 2024 r. Przyszłe komunikaty będą wysyłane wyłącznie do osób, które się zapisały. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt na maile podane w komunikacie. Serdecznie Zapraszamy Wszystkich do uczestnictwa.
Szczęśliwego Nowego Roku,
pozdrawiam,
Adam Tarkowski
przewodniczący Sekcji Odonatologicznej PTEnt.


Do życzeń noworocznych — pokoju i zdrowia dla Was i Waszych bliskich oraz poprawy sytuacji materialnej Waszych rodzin, radości, uśmiechu, spokoju i mnóstwa ciekawych obserwacji przyrodniczych — dołączam kalendarz na najbliższy 2024 rok.

 
Aktualizacje z 2023 roku
Aktualizacje z 2022 roku
Aktualizacje z 2021 roku
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku