data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
20 I 2020 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.

 
 
20 I 2020
Ostatni z sezonu 2019 roku opis obserwacji ważek w mieście pochodzi z Czeladzi na Górnym Śląsku. Jest to zalew w Parku Grabek, gdzie występujące tam ważki obserwował Krzysztof Przondziono.
9 I 2020
Pierwszy w tym roku opis obserwacji ważek w dużym mieście pochodzi z Gdyni — tym razem jest to Wielki Kack — torfianka przy obwodnicy S6, gdzie ważki obserwował Peter Senn. Jest to obszar planowanej dużej rozbudowy węzła drogowego, która może spowodować, że ciekawe stanowisko przyrodnicze wkrótce przejdzie do historii. Jest to to samo stanowisko, które Peter Senn opisał w swojej notatce w Tomie 16 Odonatrix — tu jednak jest to przedstawione w nieco innym ujęciu.
3 I 2020
Na stronie czasopisma Odonatrix, mamy kolejny już Tom 16, a w nim trzy nowe prace:
1. BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
2. SENN P. 2020. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) z zagrożonej torfianki w Gdyni (Polska północna)
3. KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa

Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2019 r.)
Tym razem zupełnie inny niż w ubiegłych latach kalendarz na 2020 rok.
Jest to autorski kalendarz Nikoli Góral zawierający wykonane przez nią zdjęcia.
Autorce serdecznie dziękuję.
 
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku