GDYNIA

Dąbrowa — torfowisko

Dąbrowa (UTM CF33) — jedna z najmłodszych dzielnic mieszkalnych Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Chwarzno-Wiczlino (płn), Karwiny (wsch), Wielki Kack (płd), a od zachodu także z gm. Szemud i pasem Wzgórz Chwaszczyńskich. Znaczną część osiedla stanowią lasy i zbiorniki wodne — w pobliżu Trójmiejski Park Krajobrazowy. W północnej części Dąbrowy płynie rzeka Kacza. W zachodniej zaś części tej dzielnicy znajduje się Góra Donas — najwyższa góra w Gdyni o wysokości 205,7 m n.p.m. Jest to wzniesienie morenowe, u stóp którego znajdują się omawiane dalej użytki ekologiczne.

W Gdyni użytki ekologiczne obejmują głównie tereny torfowiskowe, szuwarowe, naturalne, małe zbiorniki wodne oraz łąki i pastwiska. Największe i najbardziej wartościowe z nich występują na niezalesionych obszarach w zachodniej części miasta. Siedem użytków ekologicznych ustanowionych zostało na obszarze dzielnicy Dąbrowa w rejonie ulic: Miętowej, Turkusowej i Warzywnej, jednak wskutek dewastacji jeden z nich uległ zniszczeniu i skreśleniu z ewidencji.
[http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/156_30664.html]

POWRÓT
Ważki Gdyni

Zdjęcia: Paweł Jędryczak
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Paweł Jędryczak
Peter Senn
Tekst: Paweł Jędryczak
Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były na Dąbrowie, nowej dzielnicy mieszkaniowej w obrębie granic administracyjnych Gdyni. Prowadzone były na dwóch (z sześciu bezimiennych) użytkach ekologicznych.
Na mapie numerem 1 zaznaczone jest stanowisko nazwane na nasze potrzeby Dąbrowa–jeziorko i opisane na osobnej stronie, punkt 2 to omówione tu stanowisko Dąbrowa–torfowisko.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne. Lista zarejestrowanych na torfowisku ważek jest najpewniej niekompletna ze względu na słabą dostępność tego stanowiska.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
23 maja 2008 r. Widzimy na powierzchni wody rdestnicę pływającą Potamogeton natans, bliżej brzegu czermień błotną Calla palustris, pod drzewami wełniankę Eriophorum sp.
(foto Paweł Jędryczak)
13 czerwca 2007 r. Tu także występują wymienione rosliny.
(foto Paweł Jędryczak)

 
13 czerwca 2007 r. Na brzegach rosną wierzby, brzozy i sosny.
(foto Paweł Jędryczak)
27 czerwca 2008 r. Torfowisko otacza las.
(foto Paweł Jędryczak)

 
Ważki zarejestrowane na torfowisku w Dąbrowie
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Nieliczna; jedna obserwacja z 19 lipca 2007 r.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Najliczniejszy z gatunków, obserwowano kopulujące pary. 1 obserwacja, 1 VI 2018. Pojedynczy samiec.
 
Łątka halabardówka
Coenagrion hastulatum
Średnio liczna, wyraźnie ustępuje łątce dzieweczce.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Jeden z liczniejszych gatunków, regularnie stwierdzany na tym stanowisku. 1 obserwacja, 1 VI 2018. Pojedynczy samiec.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Najliczniejsza z Anisoptera na tym obiekcie .
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Nieliczna; pojedyncze stwierdzenia. 1 obserwacja, 1 VI 2018. Patrolujący samiec.
 
Zalotka torfowcowa
Leucorrhinia dubia
2 obserwacje, 7 V – 1 VI 2018. Pojedyncze samce.
 
Zalotka czerwonawa
Leucorrhinia rubicunda
Lata nad środkową, niedostępną częścią torfowiska — liczebność trudna do oceny. 3 obserwacje, 7 V – 1 VI 2018. Od jednego do kilku osobników.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
Podobnie jak w przypadku zalotki większej, jej liczebność trudno ocenić, gdyż trzyma się samego środka torfowiska. Obserwacja jednego samca, 1 VI 2018.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
1 obserwacja, 13 VIII 2018. Kilka patrolujących samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Średnio liczny, pojedyncze obserwacje.