Ważki Gdyni

Ważki Gdyni to temat, którego opracowanie zapoczątkował w latach 2006-2013 Paweł Jędryczak. Z obserwowanych przez niego stanowisk cztery znalazły się w administracyjnych granicach Gdyni, są to użytki ekologiczne — torfowisko na Dąbrowie oraz jeziorko na Dąbrowie, Krowie Bagno — rozlewisko przy Żródle Marii i rezerwat Kępa Redłowska.

To dopiero początek. W 2019 roku do obserwacji włączył się Peter Senn i bardzo szczegółowo opisał swoje spostrzeżenia opracowując je na stronie Gdynia-Chwarzno — zbiornik retencyjny na osiedlu Sokółka. Tu napotkał między innymi husarza wędrownego Anax ephippiger, podczas nalotu w 2019 roku, na najdalej na północ wysuniętym w naszym kraju stanowisku. Nie jest to rekord dla tej ważki, bo z południowej strony Morza Śródziemnego potrafi ona dolecieć nawet do Islandii. Nie mniej Gdynia jest rekordem na obszarze Polski.

Mam nadzieję, że włączą się do tego dzieła i inni obserwatorzy i można będzie rozszerzyć badania na całe Trójmiasto. Dobrze byłoby też wiedzieć z jakimi populacjami mamy do czynienia i czy obserwowane stanowiska są miejscami rozrodu zarejestrowanych gatunków. Spodziewam się, że z czasem takie dane znajdziemy na stronach „Ważek wielkich miast”.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan miasta
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Gdynia i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Dąbrowa — jeziorko
2. Dąbrowa — torfowisko
3. Krowie Bagno — rozlewisko przy Źródle Marii
4. Rezerwat Kępa Redłowska
5. Gdynia-Chwarzno — zbiorniki retencyjne na osiedlach Sokółka i Fort Forest
6. Wielki Kack — torfianka przy obwodnicy S6
7. Gdynia-Wiczlino — zespół zbiorników przy ul. Małkowskiego i ul. Suchej
8. Użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” w Gdyni-Wielki Kack
9. Dąbrowa — zbiorniki i rów w okolicy ul. Truskawkowej
10. Gdynia-Orłowo — potoki i stawy
 
Ważki napotkane na obserwowanych stanowiskach w mieście
(45 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszczaca Calopteryx splendens
      1, 3, 5,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1, 5,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
      4, 5,
Pałątka południowa Lestes barbarus
      4,
Pałątka mała Lestes virens
      1, 4, 8,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      5,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      5, 7,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      5, 7, 8, 10,
Tężnica mała Ischnura pumilio
      5,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      1, 5, 9,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
      2, 3, 5, 7,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1, 6, 7, 9, 10,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1, 2, 3, 5, 7,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      4,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      5, 9,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      5,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
Żagnica torfowa Aeshna juncea
      5,
Husarz wędrowny Anax ephippigerważka południowa
      5,
Husarz władca Anax imperator
      5, 7, 9, 10,
Husarz ciemny Anax parthenope
      5,
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
      5, 9,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1, 5, 6, 7, 9,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      1, 3, 5, 6, 7,
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
      8,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 4, 5, 7,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 5, 7,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      5,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      4,
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
      2, 3, 7,
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
      2, 3, 7, 8,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      1, 2, 3, 5, 6, 8,
Szablak czarny Sympetrum danae
      2, 4, 5, 7, 8,
Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum
      1, 2, 4, 5,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      1, 4, 5, 6, 7, 10,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      5,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      4, 5, 8,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 4, 5, 7, 8, 9,
Szablak południowy Sympetrum meridionale
      9,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      5,