RADOM

Oczko wodne w osiedlu Michałów

Sztucznie utworzony, niewielki zbiornik zlokalizowany na osiedlu Michałów (UTM EB19). W początkowym okresie istnienia zbiornika w ogóle nie było tu drzew, jedynie kilka krzewiastych wierzb. Dawniej w tym miejscu znajdowały się olsy i podmokłe łąki, które prawdopodobnie zapewniają stałą obecność wody w zbiorniku. Oczko zmniejsza nieraz znacznie swą powierzchnię, lecz nie wysycha nawet w najbardziej upalne lata. Większa jego część jest silnie zarośnięta przez roślinność wodno-błotną, głównie przez pałkę. Gniazduje tu rokrocznie kaczka krzyżówka, a w niektóre lata łyska. Czasem nad wodami zbiornika spotkać można wędkarzy łowiących karasie. Wiosną słychać rechot żab, ale w ostatnich dwóch latach jest ich znacznie mniej.

Niedawno w sąsiedztwie oczka powstało małe Osiedle Nad Stawem. Tak przynajmniej je reklamowano w folderach zachęcających do kupna mieszkań. Najprawdopodobniej był to chwyt marketingowy właściciela tych gruntów — bloków i stawu, bowiem w 2012r. roku właściciel terenu przegrodził i częściowo zasypał zbiornik, usypał groblę, a w przyszłości planuje dalsze zmniejszenie jego powierzchni. Roboty związane z zasypaniem części stawu i wykonaniem grobli prowadzono w okresie wiosennym, nie zważając na żyjące w nim zwierzęta. Proceder przerwała dopiero interwencja Straży Miejskiej.

Jak dotąd inicjatywy utworzenia tu użytku ekologicznego i ochrony tego ciekawego siedliska nie powiodły się. Oczko zlokalizowane jest ok. 300 m od rzeki Mlecznej.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Osiedle Michałów — w jego centralnej części, przy ulicy Królowej Jadwigi znajduje się omawiane oczko, tu zaznaczone strzałką.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym, na którym widać miejsce, gdzie było oczko i gotowy budynek marketu po jego południowej stronie.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Oczko wodne od strony ul. Łokietka. Widok z 2007r.
(foto Marek Miłkowski)
Oczko wodne widziane od strony ul. Królowej Jadwigi — 2007 r. W tle starsze bloki z wielkiej płyty.
(foto Marek Miłkowski)

 
Oczko wodne od strony wschodniej. W tle dwa bloki nowego Osiedla Nad Stawem.
(foto Marek Miłkowski)
Budowa grobli w maju 2012 r.
(foto Marek Miłkowski)

 
Większe z oczek wodnych widziane z grobli. Nad oczkiem wciąż można spotkać wędkarzy.
(foto Marek Miłkowski)
Mniejsze z oczek po usypaniu grobli widocznej z lewej strony kadru. Widok od strony Osiedla Nad Stawem.
(foto Marek Miłkowski)

W październiku 2015 r. fragment oczka został ogrodzony czarnym tworzywem, wymownie określającym jego przyszłość. Wkrótce włączono do pracy pompy odwadniające zbiornik. W listopadzie już trwały prace przy budowie fundamentów budynku. W czerwcu 2016r. z wielką pompą otwarto sklep samoobsługowy.
Ocalała część oczka jest ogrodzona i przez to niedostępna. Pomimo tego w tym siedlisku wiosną 2016 r. udało się stwierdzić nowy gatunek ważki — Coeangrion pulchellum. Cała powierzchnia zbiornika zarosła trzciną i pałką, a wody w nim jest coraz mniej. Wpływ na to ma budowa ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, tym razem reklamowanego jako „Apartamenty Park Michałów”.
 
 
Oczko na Michałowie 22 października 2015 r. — ogrodzony teren od strony ul. Królowej Jadwigi, przygotowany pod budowę marketu.
(foto Marek Miłkowski)
Tydzień póżniej rozpoczęto przygotowanie terenu pod zabudowę. Mniejsze z oczek przestało istnieć.
(foto Marek Miłkowski)

 
Nowowybudowany market Aldik w miejscu osuszonej części oczka wodnego 12 czerwca 2016 r.
(foto Marek Miłkowski)
Ocalały na razie fragment oczka 10 czerwca 2016 r., za nim szara ściana marketu.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad oczkiem w osiedlu Michałów
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Kilka osobników na brzegu oczka.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Jeden osobnik na brzegu oczka.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Samica składająca jaja.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilkanaście osobników w ocalałej na razie (w 2016 r.) części zbiornika.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne osobniki na brzegach stawu.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników na roślinach wodnych oraz na liściach pałki rosnącej w zbiorniku.
 
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Samica składająca jaja.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników na brzegu oczka.