Ważki Radomia

Radom położony jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich, po względem hipsometrycznym stanowiących obszar przejściowy do Wyżyny Małopolskiej. Mezoregion Równina Radomska ma charakter denudacyjny, a doliny rzek Radomki i Iłżanki należą do stosunkowo płytkich. W środku regionu zlokalizowany jest Radom — stosunkowo duże miasto liczące ok. 225 tys. mieszkańców. Jeszcze niespełna 30 lat temu był to silny ośrodek przemysłowy. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku nieco stracił na znaczeniu, ale ostatnie lata dają podstawy do optymizmu. Miasto wypiękniało, coraz częściej o nim można usłyszeć coś pozytywnego. Największą rzeką przepływającą przez Radom jest Mleczna, będąca prawobrzeżnym dopływem Radomki. Rzeka ta ma zasadniczy wpływ na kształtowanie środowiska geograficznego miasta.

Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie zajęto się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatycznych. W latach 2019-2022 w ramach projektu LIFE, pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” wykonano szereg inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: gis.biomap.pl
Tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Radomia
 
Na podkład (gis.biomap.pl), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Radom i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

Zaszrafowano badane fragmenty dolin rzek Mlecznej (okolice punktu 1) i Kosówki (okolice punktu 3) oraz na Długojowie i Długojowie Górnym (okolice punktu 14), a także: Piotrówka (okolice punktu 15), Potok Północny — Sadkówka (okolice punktu 16), dolina Cerekwianki (okolice punktu 18) i dolina Potoku Brzustowskiego (okolice punktu 19). Obserwacje odbywały się w kilku miejscach tych dość dużych obszarów lub wzdłuż cieków i trudno było przedstawić to na planie całego miasta inaczej.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
  1. Dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta
  2. Stawy kolmatacyjne przy zbiorniku rekreacyjnym Borki
  3. Dolina Kosówki
  4. Zalew Borki
  5. Park Stary Ogród
  6. Oczko wodne w osiedlu Michałów
  7. Użytek ekologiczny Bagno
  8. Park Gołębiów
  9. Zbiorniki retencyjne Godów
10. Staw Prędociński
11. Zbiornik retencyjny Ustronie
12. Osadnik wód deszczowych w osiedlu Michałów
13. Zbiornik Tunele na Potkanowie
14. Stawy na Długojowie
15. Dolina rzeki Mlecznej w najstarszej części miasta — Piotrówka
16. Potok Północny (Sadkówka)
17. Rzeka Kosówka i zbiorniki wodne na terenie Muzeum Wsi Radomskiej
18. Dolina Cerekwianki (Strumienia Halinowskiego)
19. Strumień Brzustowski
20. Rzeka Pacynka
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(42 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      1, 3, 4, 15, 16, 19,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
      1, 6, 7,
Pałątka południowa Lestes barbarus
      1, 3,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      1, 3, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18,
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
      13, 15, 17, 18,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tężnica mała Ischnura pumilio
      15, 16, 18,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      9, 14, 18,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      6, 12,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      2, 6, 7, 9, 15, 17,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      2, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 18,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      1, 7,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1, 4, 7, 18,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19,
Husarz władca Anax imperator
      2, 4, 7, 10, 17, 18,
Husarz ciemny Anax parthenope
      2,
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
      20
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
      1, 20
Szklarka zielona Cordulia aenea
      17,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      2,
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
      2,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 3, 4, 7, 18,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,
Lecicha biełoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      2, 4, 9, 17, 18,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      3, 15, 16, 18,
Zalotka torfowcowa Leucorrhinia dubia
      17,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      1,
Szablak czarny Sympetrum danae
      1, 3, 5,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      1, 3, 4, 15,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      2, 9,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      2, 3, 11, 13, 14, 16, 18,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
      12, 14,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      2, 4, 17,