RADOM

Strumień Brzustowski

Strumień Brzustowski — (UTM EB19) jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Mlecznej. To okresowy ciek zasilany przez wody opadowe. W okresie letnim często wysycha, jednakże w wielu miejscach, zwłaszcza w rejonie przepustów woda stagnuje. Ciek przepływa przez tereny rolnicze, łąki i pola uprawne. Grunty położone na krawędzi Wysoczyzny Brzustowskiej są zalesiane, jak również zarastają samoistnie. Wczesną wiosną strumień często rozlewa się na okoliczne łąki. W ostatnich kilku latach w rejonie Brzustówki nastąpił znaczy rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, niektóre z domów wybudowano w pobliżu cieku co skutkowało ich zalewaniem. W dolnym biegu — na odcinku od ul. Mieszka I na osiedlu Michałów do ujścia ciek został skanalizowany. Położony w północno-wschodniej części miasta strumień jest lokalnym korytarzem ekologicznym. Niegdyś znajdowały się nad nim sadzawki i stawiki, a przed powstaniem osiedla Michałów zabagnienia.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Dolina Strumienia Brzustowskiego na planie Radomia.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina Strumienia Brzustowskiego na zdjęciu satelitarnym,
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.


 
Strumień Brzustowski w górnym biegu
(foto Marek Miłkowski)
Radom – Stara Wola Gołębiowska. Niewielkie powierzchnie w dolince Strumienia wciąz są użytkowane.
(foto Marek Miłkowski)

 
Radom – Stara Wola Gołębiowska. Wczesną wiosną Strumień rozlewa się na łąki. W głębi nieistniejące już obiekty Elektrociepłowni Radom.
(foto Marek Miłkowski)
Strumień Brzustowski w maju.
(foto Marek Miłkowski)

 
Dolina Strumienia widziana z ul. S. Perzanowskiej. Przed burzą.
(foto Marek Miłkowski)
Radom – Brzustówka. Rozwijająca się zabudowa nad Strumieniem Brzustowskim. W głębi bloki osiedla Michałów.
(foto Marek Miłkowski)

 
Zabudowa strumienia. Ciek na chwilę znika, płynąc pod świeżo zabudowaną działką.
(foto Marek Miłkowski)
Strumień Brzustowski wczesną wiosną. Widok w kierunku południowo-zachodnim — to bloki przy. ul. S. Żółkiewskiego i B. Chrobrego.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad Strumieniem Brzustowskim
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Pojedynczy samiec.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, tandemy..
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna, tandemy.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Jedna samica składająca jaja.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.