ŚWIĘTOCHŁOWICE

Lasek Chropaczowski

Lasek Chropaczowski (UTM CA57) zlokalizowany jest w północno–wschodniej części Świętochłowic, w dzielnicy Chropaczów. Jego powierzchnia obejmuje 13,38 ha. Od północy graniczy z nasypem zlikwidowanej kolei, od wschodu z ulicą Bytomską, od zachodu oraz południa z terenami osiedli mieszkaniowych oraz ogródków działkowych.

Lasek Chropaczowski to dawne pole górnicze kopalni Śląsk, zalesione po drugiej wojnie światowej. Na opisywanym terenie wytworzyły się trzy typy siedliskowe lasu. Od strony południowej i północno zachodniej graniczący z osiedlami mieszkaniowymi las antropologiczny. W części centralnej w obniżeniu terenu wytworzyły się lasy łęgowe. Wschodnią i północną część zajmują grądy z występującymi tu: olszą czarną, topolą i grabem; zaobserwować możemy również wiąz górski, czerwoną odmianę jawora, wierzbę kruchą, topolę holenderską i wiąz szypułkowy. Na terenie lasku występuje podsychający zbiornik wodny, w którym występują ślimaki: błotniarka stawowa i zatoczek rogowy. W lesie spotkać można pomrowa wielkiego, czy ślinika luzytańskiego, które zostały zawleczone w naszą strefę klimatyczną z południa Europy. Jedynie w tym akwenie, dzięki występującej tu trzcinie i pałce szerokolistnej, miejsce do gniazdowania znalazła kokoszka wodna, a nad wodą spotkać można lecichę pospolitą, czy łątkę dzieweczkę. Co jakiś czas usłyszeć i zaobserwować można żabę zieloną lub wodną. Występuje tu również zaskroniec. Oprócz tego zbiornika wodnego istniały na tym terenie jeszcze inne, które już wyschły. Owe zbiorniki i widoczne skarpy to pozostałości po dawnych wyrobiskach z przed II wojny światowej, z których wydobywano glinę do produkcji cegły. Na terenie lasku występuje wiele ptaków śpiewających takich jak: sikora, kowalik, zięba, kos. Czasami zalatuje jastrząb, prawdopodobnie z północno–zachodniej części miasta. Ze ssaków spotkać można: kreta, ryjówkę aksamitną, a czasami zauważyć jeża. Uchwałą Rady Miasta powołany został na terenie Lasku Chropaczowskiego użytek ekologiczny pod nazwą Lasek Chropaczowski. Uchwała Nr XXXI/247/09 z dnia 25 marca 2009 r.
(Informacje z tablicy informacyjnej przy użytku ekologicznym Lasek Chropaczowski)

POWRÓT
Ważki ŚwiętochłowicZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Lasek Chropaczowski znajduje się blisko wschodniej granicy Świętochłowic. .
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Gdyby nie odgłosy dochodzące z pobliskich ulic — to mielibyśmy odczucie nie tyle lasku, co prawdziwego lasu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Fragment stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)
Fragment lasu łęgowego na terenie okresowo zalewanym.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Rozlewisko z północnej strony stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)
Ścieżka w bezpośrednim sąsiedztwie stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)

     
Ważki zarejestrowane w Lasku Chropaczowskim
w trakcie obserwacji w roku 2013
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
4 osobniki.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Kilka osobników.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae

Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.