Ważki Świętochłowic

Świętochłowice znajdują się w centralnej części aglomeracji, w znacznej odległości od jakichkolwiek większych kompleksów leśnych lub polnych. Rozwój współczesnego przemysłu na tym terenie datuje się od 1830 roku, kiedy w istniejącej już wcześniej hucie Florian uruchomiono pierwszy wielki piec do wytopu żelaza. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęła swoją działalność kopalnia węgla kamiennego „Matylda”. Obecnie kopalnia nie istnieje, ale jej nazwę nosi jeden ze stawów, który prawdopodobnie powstał za jej przyczyną. W kolejnych latach rozwój przemysłu doprowadził do całkowitego zaniku roślinności rodzimej. W chwili obecnej poza parkami oraz terenami ponownie zalesionymi jedynymi obszarami zielonymi są przekształcone antropogeniczne obszary składające się głównie z hałd skały płonnej i żużli wielkopiecowych porośniętych roślinnością ruderalną. Wśród nich znajdują się najbardziej nas interesujące pogórnicze zapadliska i wyrobiska, w których utworzyły się stawy. Świętochłowice to również miasto, którego zaludnienie na kilometr kwadratowy jest największe w Polsce. Ale i liczba stawów jest tu niebagatelna, bo na niespełna 13,5 km2 znajduje się ich 14, nie licząc mniejszych, nieposiadających swojej nazwy.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Świętochłowic
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Świętochłowice i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Stawy Zojra i Milicyjny
2. Staw Foryśka
3. Lasek Chropaczowski
4. Staw Skałka
5. Stawy Zacisze (Magiera) i Matylda
6. Staw Wąwóz
7. Staw Trupek
8. Dolina Lipinki
9. Staw Martyn
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(27 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
      2, 3, 8,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      4,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      5, 7, 9,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      9,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      4, 5, 7, 9,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1, 9,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      8,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      7,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      9,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      2, 3, 5, 6, 8,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      3, 4,
Husarz władca Anax imperator
      1, 5, 9,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 2, 4, 5, 6, 9,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      7, 9,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      5,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      5, 8, 9,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1, 8,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Szablak czarny Sympetrum danae
      3,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      9,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      2, 3, 7, 8, 9,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      7,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      1, 5, 9,