ZABRZE

Staw Guido

Staw Guido (UTM CA47). Nazwa stawu nawiązuje do kopalni węgla kamiennego uruchomionej w 1871 roku przez hrabiego Guido Hencel von Donnersmarck. Uruchomienie kopalni poprzedziły odwierty mające na celu oszacowanie zasobności złoża. Wiele wskazuje na to, że jeden z takich odwiertów znajduje się pod dnem stawu. Sam staw natomiast zajmuje nieckę po wyrobisku piasku służącego do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych węgla kamiennego. Niecka obecnego stawu zapełniła się wodą mniej więcej w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Dzierżawcą terenu jest sekcja wędkarska „AKWEN GUIDO”.

Historycznie zbiornik znajduje się na terytorium wsi Dorotheendorf, która powstała z inicjatywy Mathiasa von Wilczek właściciela dóbr zabrzańskich w latach 1769-1790. Wieś została założona w 1774 roku dla kolonistów z zachodnich prowincji Prus, czyli w niespełna rok od deklaracji króla Prus z 28 sierpnia 1773 roku, która gwarantowała właścicielom ziemskim po 150 talarów za każde powstałe na ich terenie gospodarstwo chłopskie. Więcej na temat okolicy można dowiedzieć się ze strony https://nadzory-archeologiczne.pl/dzieje-miast/slask/zabrze/.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw znajduje się pomiędzy nasypem nieczynnej linii kolei piaskowej od wschodu i ulicą Makoszowską od zachodu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Od północy staw graniczy ze stacją energetyczną, a od południa z kompleksem garaży.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku północnym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku południowym. Brzegi stawu porastają niewielkie kępy szuwarów.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Na wykoszonych brzegach stawu spotkać można więcej kaczek niż ważek.
(foto Krzysztof Przondziono)
W związku z małą ilością ważek w okolicy zadowoliłem się obserwacją myszki.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad stawem Guido
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Szklarka zielona Cordulia aenea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników, w tym tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Dwa osobniki.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.