BYTOM

Staw Niemiecki

Staw Niemiecki (UTM CA47) w dzielnicy Bytomia Bobrek powstał, jak wynika z historycznych map, mniej więcej w połowie lat 30 XX w. Był on wtedy o wiele większy, gdyż tworzył całość z widocznym na zachód od niego drugim stawem. W późniejszym czasie stawy rozdzieliła grobla. W kolejnych latach od strony południowej pomiędzy stawem, a przepływającą rzeką Bytomką zaczęto wysypywać odpady górnicze w postaci skały płonnej. Tym samym kamieniem zasypano środkową część terenu definitywnie rozdzielając go na dwa osobne akweny. Również wschodni kraniec podmokłej doliny zasypano odpadami tworząc hałdę widoczną do dziś na zdjęciu satelitarnym. Po rozdzieleniu zbiorniki otrzymały swoje własne lokalne nazwy. Zachodni to staw Ficka wschodni Gnida, o czym można się dowiedzieć z opracowania Artura Jacha zamieszczonym na stronach Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew. Nie ma tam niestety wzmianki skąd wzięła się ogólna nazwa stawu. Najprawdopodobniej jednak z tego, że powstał w okresie międzywojennym tuż przy granicy niemiecko-polskiej. Widoczny z polskiej strony jawił się, jako Staw Niemiecki.

POWRÓT
Ważki Bytomia

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Na mapie zaznaczono już znaczną ilość nowo powstających budynków na północnym brzegu stawu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym widać stan z początkowego etapu budowy osiedla.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku północnym. Widoczne nowopowstające zabudowania.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Pośrodku tych szuwarów płynie Bytomka. Na tym odcinku jest rzeką graniczną między Bytomiem a Rudą Śląską.
(foto Krzysztof Przondziono)
Na razie ten jeszcze dość spory, podmokły obszar pozwala na przebywanie na tym terenie czapli siwej. Lata nad Bytomiem, odpoczywa w Rudzie Śląskiej.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Niemieckim
(4 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella

Anisoptera

Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.