Ważki Bytomia

Pierwsze informacje o Bytomiu udokumentowane wykopaliskami na wzgórzu Św. Małgorzaty sięgają początków XI w. Wtedy to najprawdopodobniej Bolesław Chrobry na wspomnianym wzgórzu kazał wznieść gród obronny, który w swych założeniach miał pomóc w toczących się wtedy walkach polsko–czeskich o dominację nad Śląskiem. Ponadto miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ znajdowało się na strategicznym szlaku handlowym pomiędzy Krakowem a Wrocławiem. Równocześnie grodzisko mogło strzec znajdujących się w okolicy pól górniczych rud ołowiu i srebra. W 1179 roku książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy podarował Bytom, Oświęcim, Toszek i Siewierz wraz z otaczającymi terenami księciu Mieszkowi Plątonogiemu, założycielowi dynastii Piastów opolskich. W ten sposób Bytom na trwałe znalazł się w granicach Śląska. Prawa miejskie Bytom otrzymał w 1254 roku, o trzy lata wcześniej od Krakowa. W granice Polski powrócił dopiero w 1945 roku.

Do opisu środowiska przyrodniczego miasta wykorzystane zostało opracowanie zamieszczone w Planie rozwoju Bytomia na lata 2012-2015. „Cechą wyróżniającą Bytom wśród innych miast Aglomeracji Górnośląskiej jest znaczący udział terenów zielonych o walorach ekologicznych i rekreacyjnych. Prawie połowa powierzchni miasta zajęta jest przez lasy, parki, obszary cenne przyrodniczo, tereny otwarte obejmujące uprawy rolne, łąki, pastwiska, nieużytki z zielenią nieurządzoną, tereny zieleni normowanej jak: tereny z zielenią izolacyjną (pasy przydrożne), ogródki działkowe, cmentarze, zieleńce. Wśród terenów zielonych na obszarze Bytomia przeważa zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1 436 ha, stanowiący ponad 20% powierzchni miasta, obejmujący m.in.: dolinę potoku Rokitnickiego i potoku Segiet, Las Piekielec, Las Hipolit, Rezerwat Leśny Segiet, wyrobisko dolomitu „Blachówka”, Dolinę Trzech Stawów, Park im. E. Osmańczyka. Część południowa tego kompleksu znajduje się bezpośrednio pod wpływem szkód górniczych, które powodują znaczną dewastację drzewostanu. Na obszarze miasta znajduje się 6 parków, wśród których trzy posiadają wartość historyczną i są wpisane do rejestru zabytków:
Park Miejski 31,6 ha (wpisany do rejestru zabytków),
Park Fazaniec 16,9 ha (wpisany do rejestru zabytków),
Park Ludowy w Miechowicach 14,0 ha (wpisany do rejestru zabytków),
Park Mickiewicza 8,9ha
Park Łagiewnicki 3,4 ha,
Park Grota w Suchej Górze 2,6 ha.
     W śródmieściu bogatą strukturę roślinności drzewiastej posiadają także cmentarze — katolickie, ewangelicki, żydowski i komunalny. Podobną funkcję, choć w mniejszej skali, pełnią cmentarze pozostałych dzielnic miasta Bytomia. Na obszarze Bytomia znajdują się także obszary cenne przyrodniczo. Do najcenniejszych ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych należą:
Rezerwat „Segiet” — na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór,
stanowisko dokumentacyjne przyrody „Blachówka” w wyrobisku dolomitu w kamieniołomie Blachówka,
zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły”, usytuowany na pograniczu Bytomia i Chorzowa, obejmujący nieużytki, grunty rolne, zbiorniki wodne i hałdy.”

http://sitplan.um.bytom.pl/WebEditCMS/WebEditCMSAll/Get1141DownloadFile.php?DATABASE=0&IDDP=1222852871&IDFILE=1340009830&CODE=3656128cbb8e504bf191a9aea415f54f

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Bytomia
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Bytom i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Park im. Adama Mickiewicza
2. Staw Amendy
3. Staw w osiedlu Arki Bożka
4. Staw na Lipince
5. Staw Jadwiga
6. Staw Niemiecki
7. Staw Barbara
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      4,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 3, 4, 7
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1, 3,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2, 3, 5, 7
Husarz ciemny Anax parthenope
      2, 3, 5, 7
Szklarka zielona Cordulia aenea
      1, 3,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      1,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      2, 3,
Ważka ruda Libellula fulva
      1, 3,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lecicha mała Orthetrum coerulescensważka południowa
      1, 4,
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifronsgatunek chroniony
      1, 3,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 5, 6,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 3,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      3,