CHORZÓW

Park Róż

Stawy noszące nazwę Mały i Duży Leopold znajdujące się w chorzowskim Parku Róż (UTM CA57) swoje pochodzenie zawdzięczają istniejącej tu kiedyś piaskowni. Park powstał w okresie międzywojennym i obecnie wraz ze stawami zajmuje obszar 9 hektarów. Stawy przeszły rewitalizację w latach 1997–2000. W trakcie prac, na mniejszym ze stawów utworzono wyspę, która jest dogodnym miejscem lęgowym dla kaczek. Na brzegach stawów rosną trzciny Phragmites australis i pałki wodne Typha latifolia. Na wodzie unoszą się gęste kępy grążeli żółtych Nuphar luteum i grzybieni Nymphaea sp.

POWRÓT
Ważki ChorzowaZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Park znajduje się prawie w centrum Chorzowa.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na większym stawie zainstalowana jest fontanna. Niestety nie widziałem jej działającej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na Małego Leopolda w kierunku wschodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)
Na zarośniętym trzciną brzegu wyspy gniazdo założyła para łabędzi.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Na okolicznych trawnikach odpoczywają kaczki.
(foto Katarzyna Przondziono)
Duży Leopold — widok ogólny w kierunku południowym.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Unosząca się w toni wodnej kępa grążeli.
(foto Katarzyna Przondziono)
Jesień 2012 — łabędzica ze swoim przychówkiem na Leopoldzie Dużym. W 2013 roku para ponownie wychowała tu 7 piskląt.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane w Parku Róż
w trakcie wielokrotnych obserwacji w roku 2013
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa

 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników, głównie samców.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście samców.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae

5 samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
1 samiec.