JAWORZNO

Staw na Łużniku

Staw na Łużniku (UTM CA76) leży po zachodniej stronie przepływającego tuż obok strumienia Łużnik. Zasilany jest jego wodami. Ich nadmiar kilkanaście metrów dalej ma możliwość poprzez przepust powrócić do strumienia. Sama niecka stawu jest pochodzenia antropogenicznego po wyrobisku piasku. Zbiornik od północnego zachodu graniczy z niewielkim zagajnikiem. Od wschodu z terenami po nieczynnej już cementowni powstałej za czasów zaboru Austriackiego w 1885 i działającej, do 1995 kiedy ogłoszono jej upadłość. Obecnie na zrekultywowanym 20 hektarowym obszarze po cementowni planuje się wybudować osiedle mieszkaniowe dla około pięciu tysięcy mieszkańców.

POWRÓT
Ważki Jaworzna

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw wraz otaczającym go terenem administracyjnie należy do Szczakowej — dzielnicy Jaworzna.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na wschód od stawu widoczny teren po byłej cementowni obecnie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku południowym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok na staw w kierunku północnym.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Przepływający w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika strumień Łużnik.
(foto Krzysztof Przondziono)
Na zdjęciu jedna z kilku zwinek które udało się zaobserwować na tym terenie.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki napotkane nad Stawem na Łużniku
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska
   
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Ważka ruda Libellula fulva
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Jeden samiec.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników. Tandemy, składanie jajeczek.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników, tandemy.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Dwa samce.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Dwa osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników, tandemy, składanie jajeczek.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Trzy samce, cztery samice, tandem, składanie jajeczek.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Dwa samce.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, samce i samice.