RADOM

Rzeka Pacynka

Rzeka Pacynka — (UTM EB19 i EC10) jest prawym dopływem rzeki Mlecznej, do której uchodzi w rejonie Lesiowa. Długość rzeki wynosi nieco ponad 23 km. W górnym biegu płynie przez południowo-zachodni skraj Puszczy Kozienickiej. Na puszczańskim odcinku ma naturalny charakter — silnie meandruje. Wyznacza północną granicę miasta Radomia. Nazwę swą wzięła od osady i młyna czyli tzw. „Pacyny”, którym zarządzał Pac. Ruiny zastawki oraz niecka stawu młyńskiego zachowały się do dnia dzisiejszego. Ceglany budynek młyna rozebrano kilkanaście lat temu. W dolnie rzeki rozciągają się pola uprawne i wilgotne łąki, które są częściowo użytkowane.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
https://gis.biomap.pl/
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Dolina Pacynki na planie Radomia.
(https://gis.biomap.pl/)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Dolina Pacynki w zbliżeniu na zdjęciu satelitarnym.
(https://gis.biomap.pl/)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.


 
Praca na roli w rejonie Dąbrowy Kozłowskiej — pkt. 1.
(foto Marek Miłkowski)
Pacynka w rejonie Rajca Poduchownego — pkt. 2.
(foto Marek Miłkowski)

 
Nieistniejący obecnie budynek młyna „Pacyna” — pkt. 3.
(foto Marek Miłkowski)
Ugory w rejonie Nowej Woli Gołębiowskiej — pkt. 4.
(foto Marek Miłkowski)

 
Pacynka pod Lesiowem widziana z mostu na ul. Energetyków — pkt. 5.
(foto Marek Miłkowski)
Pacynka w rejonie Lesiowa — pkt. 6.
(foto Marek Miłkowski)

 
Łąki nad Pacynką są wciąż użytkowane — pkt. 7.
(foto Marek Miłkowski)
Budynek nieistniejącej Elektrociepłowni Radom widziany z doliny Pacynki — pkt. 8.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad Pacynką
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 
Obserwacje

 
Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Liczne.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna, nad rowami na łące.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczne nad rzeką, kilkanaście osobników nad rowami na łące.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
3 osobniki na łące.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
1 osobnik nad rzeką.