SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Staw Haldex

Staw Haldex (UTM CA57) swoją nazwę bierze od sąsiadującego z nim zakładu zajmującego się od ponad pięćdziesięciu lat przerobem odpadów kopalnianych. Najprawdopodobniej zawdzięcza mu swoje powstanie jako osadnik, obecnie już niewykorzystywany. Jego niecka znajduje się w obwałowaniu ze skały płonnej, będącej wspomnianym wyżej odpadem. Z pozostałych trzech stron otaczają go pola uprawne. Dno stawu jest muliste, a jego brzegi obrośnięte dość szerokim pasem trzcin i pałek, które tylko w kilku miejscach pozwalają zbliżyć się do tafli wody.

POWRÓT
Ważki Siemianowic ŚląskichZdjęcia: Katarzyna Przondziono
Google Earth
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Staw znajduje się na terenie dzielnicy Michałkowice.
(Google maps)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na staw i jego otoczenie. Na zachodnim brzegu widzimy transportery i inne maszyny firmy Haldex.
(Google Earth)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
 
 
Widok na staw w kierunku północno–zachodnim przez jedną z nielicznych przecinek w trzcinowisku.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok w kierunku południowo–wschodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)
 
 
Krótko mówiąc zakład przeróbczy Haldex zajmuje się przesypywaniem skały płonnej z widocznej po prawej stronie zdjęcia góry...
(foto Katarzyna Przondziono)
...na mniejsze góry, na których jest już pełnowartościowy produkt końcowy o wymaganej granulacji. Oprócz tego odzyskiwany jest węgiel.
(foto Katarzyna Przondziono)
 
     
Ważki zarejestrowane nad Stawem Haldex
w trakcie obserwacji w roku 2013
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
1 osobnik.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
3 samce.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście samców.