Ważki Siemianowic Śląskich

Siemianowice powstały w połowie XIII w. Głównym zajęciem mieszkańców była wtedy hodowla ryb i uprawa kwiatów na rzecz Księcia Bytomskiego. Do dnia dzisiejszego przypomina o tym herb miasta przedstawiający rybaka i wiązankę kwiatów. Rozwój przemysłu trwał na tym terenie prawie nieprzerwanie 200 lat, od przełomu wieków XVIII i XIX aż do końca wieku XX, kiedy to nastąpiła zapaść gospodarcza spowodowana likwidacją kilku przedsiębiorstw, w tym kopalni i huty. Oprócz strat jakie wywołało to załamanie gospodarcze niezaprzeczalną jego zaletą jest znaczna poprawa warunków przyrodniczych, szczególnie w zakresie jakości powietrza. Mimo dużego uprzemysłowienia Siemianowice Śląskie na swych północnych terenach zachowały do dziś charakter rolniczy. W mieście znajduje się kilka parków, w tym dwa wywodzące się z parków przypałacowych, których pierwszym właścicielem był ród Miroszewskich. Wzniesiony przez nich, a rozbudowany przez Donnesmarcków, pałac w Parku Miejskim jest jednym z większych na Górnym Śląsku.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Siemianowic Śląskich
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Siemianowice Śląskie i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Stawy Brysiowe
2. Staw w Parku Górnik
3. Staw Haldex
4. Staw Rzęsa
5. Staw Remiza
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(22 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      4,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      4,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 4, 5,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      1, 2,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      1, 4,
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
      2, 4, 5,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      1, 3, 4,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      1, 5,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 3, 4, 5,
Husarz władca Anax imperator
      1, 4, 5,
Husarz ciemny Anax parthenope
      1, 4, 5,
Ważka czteroplama Libellula quqdrimaculata
      1,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      1,
Ważka ruda Libellula fulva
      1,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 4, 5,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      4,
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifronsgatunek chroniony
      1,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      4, 5,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 2, 3, 4, 5,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraea ważka południowa
      1, 4,