BĘDZIN

Rozlewisko na Potoku Glinice

Potok Glinice (UTM CA67) swoje źródła ma w Lesie Grodzieckim, który jest największym zwartym obszarem leśnym w Będzinie. Natomiast rozlewisko znajduje na terenie dzielnicy Gzichów pomiędzy nasypem po nieczynnej linii kolejowej a zabudowaniami jednorodzinnymi przy ulicy Namiarkowej.

POWRÓT
Ważki BędzinaZdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Las Grodziecki jest jednym z trzech obszarów chronionego krajobrazu na terenie miasta. Kolejne dwa to Wzgórze Zamkowe i Wzgórze Dorotka (Góra św. Doroty). Rozlewisko znajduje się tuż przy południowym skraju lasu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Rozlewisko otacza pas szuwarów, a od strony północnej podmokła łąka. Co najmniej od 2006 roku obszar ten proponowany jest do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
W tym miejscu Potok Glinice przekracza nasyp po nieczynnej linii kolejowej ostatecznie opuszczając obszar lasu Grodzieckiego.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Po kilkunastu metrach potok wypływa na otwartą przestrzeń, gdzie tworzy rozlewisko.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Południowy brzeg rozlewiska graniczy z szybko rozbudowującym się osiedlem domów jednorodzinnych.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na lustro wody przez jedną z nielicznych przecinek w ścianie szuwarów.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

     
Ważki zarejestrowane nad rozlewiskiem na Potoku Glinice
w trakcie kilkakrotnych obserwacji w roku 2015
(10 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka południowa Lestes barbarus
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
Husarz władca Anax imperator
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szblak wędrowny Sympetrum fonscolombii
 
Obserwacje

Pałątka południowa
Lestes barbarus

1 samiec.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
1 zeszłoroczny samiec.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica południowa
Aeshna affinis
1 samica.
 
Husarz władca
Anax imperator
2 samce.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
4 samce.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.
 
Szblak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
1 samiec.