BYTOM

Staw na Lipince

Staw na Lipince (UTM CA57) utworzony w wyniku obniżenia terenu spowodowanego eksploatacją węgla kamiennego znajduje się na terenie Bytomia tuż przy granicy z Rudą Śląską i Świętochłowicami. Obniżenie to jednak nie powstało w miejscu przypadkowym, ponieważ znajduje się w starym zakolu rzeki Bytomki, której koryto, co najmniej kilkakrotnie przebudowywano w związku z działalnością górniczą. Staw zasilany jest wodami przez potok Lipinka znany również, jako Guidotto. Wpływa on do stawu od strony ulicy Młyn Szombierski natomiast odpływ do najbrudniejszej rzeki w okolicy Bytomki znajduje się tuż przy moście na ulicy Frycza-Modrzewskiego. Duża część zbiornika zarośnięta jest szuwarami, wśród których swoje gniazdo zakładają łabędzie. Gniazdują tu również kaczki krzyżówki i łyski. W roku 2012 w ramach zagospodarowania terenów przyrzecznych przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mocno zaśmiecony teren uprzątnięto oraz wybudowano drewniany taras spacerowy pomiędzy stawem a Bytomką oraz mostek wiszący nad rzeką, którym możemy przejść z Łagiewnik do kolejnej Bytomskiej dzielnicy Szombierek.

Obok stawu już na terenie Szombierek obiektem obserwacji był ciek wodny, który prawdopodobnie jest pozostałością po jednym ze starych koryt Bytomki. Obecnie służy do odprowadzania wód głębinowych z wyrobisk kopalnianych. Podobnie jak Lipinka wpływa do Bytomki tuż przed mostem na Frycza-Modrzewskiego.

POWRÓT
Ważki Bytomia

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Przebieg ulicy Młyn Szombierski dokładnie odpowiada historycznemu umiejscowieniu zakola Bytomki.
(polska.e-mapa.net)
Pomiędzy drogą z betonowych płyt a wykoszoną łąką, która wyschła na wiór znajduje się wspomniany powyżej ciek.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku Bytomki. Maj 2015.
(foto Krzysztof Przondziono)
Pomost i most nad Bytomką. Maj 2015.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Na pierwszym planie Bytomka. Na drugim wykoszona do samej ziemi łąka. Na trzecim pasmo szuwarów porastających brzegi cieku na który zamieszkują lecichy małe.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widoczna na zdjęciu żwirowa aleja pomiędzy stawem a Bytomką powstała w 2018 roku w ramach kolejnego etapu rewitalizacji terenów nadrzecznych. Jest częścią zrewitalizowanych 30 hektarów hałd i wysypisk w latach 2016-2019.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Na tym zdjęciu widać różnicę w przezroczystości wody w Bytomce i strumieniu odprowadzającym wody dołowe.
(foto Krzysztof Przondziono)
Małą ilość obserwacji ważek na tym obszarze zrekompensowałem sobie trzykrotną obserwacją myszołowa. Tak mi się przynajmniej wydaje, gdy porównuję zdjęcie do sylwetek ptaków na stronie ptaki.info
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Centralna część stawu w czerwcu 2019.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku ulicy Frycza-Modrzewskiego. Widać nowo ukształtowaną skarpę pomiędzy stawem a rzeką.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad stawem na Lipince
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes

Anisoptera

Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha mała Orthetrum coerulescensważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
3 obserwacje pojedynczych osobników na rzece.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha mała
Orthetrum coerulescens
Kilkanaście osobników na cieku, samce, samice, tandemy.