GDYNIA

Rezerwat Kępa Redłowska

Rezerwat Kępa Redłowska (UTM CF44) — krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 118,16 ha utworzony w 1938 roku, w granicach administracyjnych Gdyni, w Redłowie.

Rezerwat jest częścią naturalnej (lub nieznacznie przekształconej) polodowcowej wysoczyzny morenowej zwanej Kępą Redłowską. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych (kwaśna buczyna niżowa) oraz stanowisk jarzęba szwedzkiego. W rezerwacie występują charakterystyczne rośliny (rokitnik zwyczajny, mikołajek nadmorski i cis) i specyficzne procesy geologiczne abrazji morskiej (aktywny klif!). Jest to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce.
[na podstawie Wikipedii]

POWRÓT
Ważki Gdyni

Zdjęcia: Paweł Jędryczak
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Paweł Jędryczak
Tekst: Paweł Jędryczak
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były w północnej, widocznej na mapie, części Rezerwatu Kępa Redłowska.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zdjęcie satelitarne. Widzimy tu cały obszar Kępy Redłowskiej.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Tablica informacyjna Rezerwatu Kępa Redłowska.
(foto Paweł Jędryczak)
Kwaśna buczyna niżowa — charakterystyczny zespół leśny Pobrzeża Gdańskiego.
(foto Paweł Jędryczak)

 
Z rezerwatu wykazano dotąd ponad 500 gatunków roślin i liczne gatunki grzybów.
(foto Paweł Jędryczak)
Bogaty podszyt sprzyja rozwojowi rozmaitych owadów i innych bezkręgowców.
(foto Paweł Jędryczak)

 
Bez wątpienia, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na całym Pomorzu.
(foto Paweł Jędryczak)
Wzdłuż leśnych dróg i polan obserwować można często patrolujące okolicę samce Anisoptera.
(foto Paweł Jędryczak)

   
Ważki zarejestrowane w Rezerwacie Kępa Redłowska
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
Pałątka południowa Lestes barbarus
Pałątka mała Lestes virens
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
Szablak czarny Sympetrum danae
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Średnio liczna, pojedyncze obserwacje.
 
Pałątka niebieskooka
Lestes dryas
Obserwowana kilkakrotnie; wydaje się nieco liczniejsza od pałątki pospolitej.
 
Pałątka południowa
Lestes barbarus
Dość częsta, obserwowana regularnie; gatunek rzadki w Polsce północnej.
 
Pałątka mała
Lestes virens
Gatunek średnio liczny, obserwowany parokrotnie.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Jedna z najliczniejszych w rezerwacie, regularnie spotykana.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Pojedyncza obserwacja samicy z 17 lipca 2007 r., dzień po silnej wichurze — prawdopodobnie osobnik przywiany przez wiatr (obserwowany kilka km od wody).
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Liczna; regularnie obserwowana na dużej wysokości ponad polanami w głębi lasu (patrolujące samce).
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Bardzo liczna, obserwowano patrolujące samce.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Jeden z najpospolitszych gatunków rezerwatu, często widoczny ponad polanami leśnymi.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Bardzo liczna, być może nawet liczniejsza od ważki czteroplamej; obserwowano terytorialne samce.
 
Lecicha południowa
Orthetrum brunneum
Jeden polujący samiec zaobserwowany 3 sierpnia 2008 r. na parkingu ok. 20 m od wejścia do rezerwatu — trzecie w Polsce stwierdzenie tego gatunku na północ od 54. równoleżnika (300 km na północ od oficjalnie uznawanej granicy jego zasięgu) i jedno z najbardziej wysuniętych na północ stanowisk tego gatunku na świecie.
 
Szablak czarny
Sympetrum danae
Pospolity, obserwowany regularnie.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Jeden z najpospolitszych gatunków rezerwatu, spotykany regularnie.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Jeden z najliczniejszych gatunków, napotykano młode osobniki.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum
Dosyć częsty, spotykany kilkakrotnie wzdłuż ścieżek w głębi lasu.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Bardzo liczny, regularne obserwacje.