MIKOŁÓW

Stawy Halembskie

Stawy Kiszka i Korytnik I-IV znane są pod wspólną nazwą, jako Stawy Halembskie (UTM CA46). Nazwa ta jest zapewne przyczyną wielu nieporozumień, co do miejscowości na terenie, której leżą. Sugeruje, bowiem, że znajdują się na terenie Halemby, która jest dzielnicą Rudy Śląskiej. W rzeczywistości przynależą do terytorium Borowej Wsi, która jest częścią miasta Mikołowa. Okalający je las nazywany jest lasem Borowskim. Stawy powstały w latach siedemdziesiątych XX w. z inicjatywy Kopalni Halemba, która za pomocą własnego sprzętu i pracowników wykonała je na potoku Korytnik skąd nazwa kilku z nich. Natomiast staw Kiszka jak widać na zdjęciach swoją nazwę wywodzi od swojego wydłużonego kształtu. W założeniu miał to być tor wioślarski. Stawy miały być częścią większego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego znanego pod nazwą Borówka. Do dzisiaj z tamtych czasów pozostało kilka zaniedbanych obiektów. Natomiast stawy oraz teren wokół nich pod władaniem PZW wygląda na zadbany. Okolica przyciąga na spacery nie tylko wędkarzy, ale również sporą liczbę okolicznych mieszkańców.

POWRÓT
Ważki Mikołowa

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Granica pomiędzy Rudą Śląską a Mikołowem przebiega po wschodniej stronie stawu Kiszka.
(polska.e-mapa.net)
Polana widoczna pomiędzy stawem Korytnik I a Korytnik VI to wyschnięta powierzchna po Korytniku III.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Staw Kiszka ma około 360 metrów długości i 50 szerokości. Widok z przepustu w kierunku południowym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Podążając alejką od stawu Kiszka w stronę pierwszego z Korytników mijamy starą infrastrukturę obecnie zaadoptowaną przez naturę.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Podążając w tym samym kierunku, lecz inną ścieżką mijamy takie stosunkowo nowe zapadlisko. Świadczy to, że teren ciągle jest aktywny w związku z działalnością górniczą.
(foto Krzysztof Przondziono)
Korytnik I. W związku z zapadaniem się terenu wokół stawu jego brzegi muszą być umacnianie. Zapobiega to jego rozlaniu na okolicę.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Na zdjęciu nowo usypana grobla. Po jej lewej stronie teren znajduje się poniżej lustra wody w stawie.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok na staw Korytnik II.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Największy ze zbiorników Korytnik IV. Widok w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Fragment brzegu Korytnika IV z widocznym przepustem. Na stawie zlokalizowany jest również punkt czerpania wody. Informuje o tym stosowna tablica.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Fragment strumienia Korytnik w okolicy wyschniętego obszaru po stawie Korytnik III.
(foto Krzysztof Przondziono)
W okolicy stawów można znaleźć dość sporych rozmiarów muszle szczeżui wielkiej.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w okolicach Stawów Halembskich
(18 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Żagnica wielka Aeshna grandis
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Kilka osobników.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne samce i samice, tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilka osobników.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilka osobników.
 
Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Liczna.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Kilka osobników.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Liczna.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Kilka samców i samic, składanie jaj.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
1 samiec.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Bardzo liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Bardzo liczny.