RADOM

Park Gołębiów

Oczka wodne w Parku Gołębiów (UTM EB19) w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Gołębiów II, którego powstanie datuje się na rok 1987, składają się z trzech zbiorników połączonych ze sobą krytymi przepustami. Są to sztuczne zbiorniki utworzone w naturalnej dolince cieku (zwanego czasem Strumieniem Gołębiowskim), rozdzielającej obecnie osiedla XV-lecia i Gołębiów II. W górę cieku, powyżej tych osiedli jeszcze jeszcze w latach 70. XX wieku spływały wody opadowe i roztopowe tworząc okresowy ciek. Początek tego cieku znajdował się ok. 200 m od obecnego ronda ks. J. Popiełuszki u zbiegu ulic Żółkiewskiego i Kozienickiej, niedawno jeszcze miejsca powszechnie przez Radomian zwanego „Koło Cyganów” (z racji niewielkiego osiedla romskiego). Ciek ten mocniej zaznacza się w dolince pomiędzy ulicami Kozienicką i Gołębiowską, następnie niewielkim przepustem przechodzi pod linią kolejową nr 8 i dalej wąskim pasem nie zabudowanej na razie łąki dociera do osiedla Etiuda. W tym miejscu napotyka na wybetonowany parking wśród nowych bloków świeżo powstałego osiedla przy ul. Zbrowskiego. Dolinka cieku w jeszcze latach 70. ubiegłego wieku zajmowana była przez łąki i pola uprawne, ciągnące się z małymi przerwami aż do ujścia do Mlecznej, ponadto na wysokości ul. Sportowej znajdowały się glinianki, w których rozwijały się m. in. traszki zwyczajne. Obecności wody w samym cieku, w rejonie obecnego osiedla Gołębiów II jednak nie pamiętam, prawdopodobnie już w tym okresie odcinek od ul. Zbrowskiego był skanalizowany (w związku z planowaną budową obecnego osiedla Gołębiów I, na początku nazwanego osiedlem XXXV-lecia PRL).

W miejscu istniejących wcześniej glinianek 10 lat temu założono 3 oczka wodne, które z biegiem lat zmieniały swój wygląd. Oczka wodne zasilane są wodami opadowymi spływającymi z rejonu ul. Zbrowskiego i woda ta niestety nie jest zbyt czysta. Zbiorniki są stosunkowo płytkie więc nagrzewają się szybko w okresie letnim, powodując nadmierny wzrost glonów i jednocześnie zmniejszoną ilość tlenu w wodzie. W zbiornikach przez cały rok bytują kaczki krzyżówki często dokarmiane przez mieszkańców osiedla. Oczka wodne są bardzo malownicze, zasadzono w nich ciekawe, kwitnące rośliny wodno-błotne, dlatego plac zabaw dla dzieci i ciągi spacerowe dookoła nich są często zapełnione mieszkańcami, którzy znajdują tu miejsce wypoczynku. Woda ze stawów wpływa do kanału, którym już do końca płynie pod powierzchnią północnej części miasta by na wysokości starej garbarni zasilić wody rzeki Mlecznej.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Marek Miłkowski
Tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Park Gołębiów położony jest we wschodniej części centrum Radomia. Znajdują się w nim trzy oczka wodne połączone podziemnymi przepustami, leżące na śladzie dawnego Strumienia Gołębiowskiego.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Obszar badań na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Wąski pas łąkowy w dolince okresowego cieku otoczonego zabudową osiedla Gołębiów I (stąd widok) i zabudową jednorodzinną przy ul. Gołębiowskiej.
(foto Marek Miłkowski)
Tu wody opadowe z rejonu ul. Zbrowskiego zasilają oczka wodne. Na zdjęciu pierwsze w szeregu, najmniejsze z oczek.
(foto Marek Miłkowski)

 
Największe z oczek wodnych (2 w szeregu) na osiedlu Gołębiów II. W głębi wieżowce starszego osiedla — Gołębiów I Widok od strony zachodniej.
(foto Marek Miłkowski)
Matka z dwojgiem młodych krzyżówek w oczku na Gołębiowie II.
(foto Marek Miłkowski)

 
Największe z oczek. Widok od strony wschodniej.
(foto Marek Miłkowski)
Największe z oczek jesienią. Widok od strony wschodniej.
(foto Marek Miłkowski)

 
Jeden z przepustów łączących oczka wodne na osiedlu Gołębiów II.
(foto Marek Miłkowski)
Trzecie w szeregu oczek. Z niego wody wpływają pod powierzchnię ziemi. W głębi wieżowce os. Gołębiów I.
(foto Marek Miłkowski)

 
Kanał zabezpieczony kratą to miejsce gdzie wody z oczek wodnych wpływają pod powierzchnię by tam płynąć aż do ujścia do Mlecznej.
(foto Marek Miłkowski)
Park z oczkami wodnymi widziany z osiedla Gołębiów I. W głębi Las Kapturski i dolina Mlecznej gdzie uchodzą wody z oczek na Gołębiowie II.
(foto Marek Miłkowski)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane w Parku Gołębiów
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
1–2 osobniki.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
1 stary osobnik.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna. Tandemy i pojedyncze osobniki.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilka osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
1 samiec.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Samica składająca jaja.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne w tym tandemy.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
1 osobnik.