RADOM

Osadnik wód deszczowych w osiedlu Michałów

Osadnik wód deszczowych w osiedlu Michałów (UTM EB19) jest prostokątnym zbiornikiem o powierzchni ok. 10 a. Przyjmuje wody opadowe z osiedla Michałów, które trafiają tu dwoma kanałami. W zbiorniku osadzają się zanieczyszczenia spływające z ulic. Nadmiar wody uchodzi krytym kanałem do oddalonej o ok. 120 m rzeki Mlecznej. Cechą charakterystyczną zbiornika są duże wahania stanu wody. Po ulewnych deszczach poziom wody sięga 1,5 m, a czasem i więcej.

Stopień zanieczyszczenia wód osadnika nie jest na tyle wysoki aby uniemożliwiał życie roślin wodnych i zwierząt. W wodach osadnika bujnie rozwija się rogatek sztywny — roślina charakterystyczna dla wód eutroficznych. Część powierzchni wody pokrywa rzęsa drobna i nitkowate glony. Żyją tu karasie, wiosną rechoczą żaby, a kaczki krzyżówki rokrocznie wychowują młode. Ze względu na ogrodzenie terenu i brak możliwości dokarmiania ptaków, liczebność krzyżówek jest tu niewielka. Północny brzeg osadnika porastają wierzby. Trawy okalające zbiornik są okresowo koszone.

Osadnik wód deszczowych sąsiaduje z częściowo zasypanym i zanikającym oczkiem wodnym. Zbiorniki oddzielają od siebie 3 bloki niedawno powstałego osiedla Nad Stawem. Osadnik wód deszczowych na Michałowie w pewnym stopniu podtrzymuje funkcję biocenotyczną jaką dotychczas pełniło oczko wodne na terenie osiedla.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Osiedle Michałów — na jego północno-zachodnim skraju, przy ulicy Władysława Łokietka znajduje się omawiany osadnik a w pobliżu zanikające niestety oczko wodne.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku wschodnim na os. Nad Stawem.
(foto Marek Miłkowski)
Na północnym brzegu rosną wierzby.
(foto Marek Miłkowski)

 
Widok w kierunku południowo-zachodnim.
(foto Marek Miłkowski)
Widok od strony os. Nad Stawem w kierunku południowym.
(foto Marek Miłkowski)

 
Osadnik podczas ulewnego deszczu szybko się napełnia.
(foto Marek Miłkowski)
Nadmiar wody uchodzi kanałem, którego wlot zlokalizowany jest na północnym brzegu osadnika.
(foto Marek Miłkowski)

 
Wody z osadnika po pokonaniu 120 m podziemnego kanału dostają się do rzeki Mlecznej.
(foto Marek Miłkowski)
Kaczka krzyżówka z młodymi.
(foto Marek Miłkowski)

 
Ważki zarejestrowane nad osadnikiem wód deszczowych w osiedlu Michałów
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka zielona Chalcolestes viridis
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Anisoptera

Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak południowy Sympetrum meridionaleważka południowa
 
Obserwacje

 
Pałątka zielona
Chalcolestes viridis
Liczne, tandemy.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne, tandemy.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne, tandemy.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkanaście osobników, tandemy.
 
Ważka płaskobrzucha
Libellula depressa
Jeden samiec.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne, tandemy.
 
Szablak południowy
Sympetrum meridionale
Dwa samce.