RUDA ŚLĄSKA

Gródek na granicy dzielnic Kochłowice — Bykowina

Do odwiedzenia miejsca na pograniczu obecnych dzielnic Rudy Śląskiej Kochłowic i Bykowiny skłoniła mnie chęć zobaczenia pozostałości po średniowiecznym gródku aniżeli możliwość obserwacji ważek. Na miejscu okazało się jednak, że nawet tutaj istnieją do tego warunki. Skoro głównym powodem odwiedzin tego miejsca był gródek pozwolę sobie na przytoczenie jego opisu za Stowarzyszeniem Genius Loci, które jest jego społecznym opiekunem. „Średniowieczny gródek stożkowy nad rzeką Kochłówką w Kochłowicach jest najstarszym zabytkiem Rudy Śląskiej i jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów na Górnym Śląsku. Został usypany pod koniec XIII wieku. Na jego szczycie znajdowała się drewniana wieża mieszkalno-obronna, oblepiona gliną, która miała chronić obiekt przed pożarem. Wokół górnej części kopca wbito drewnianą palisadę. Poza nią dostępu do warowni strzegła głęboka fosa. Gródek (UTM CA46/CA47) spłonął z nieznanych przyczyn w XV wieku. Do dziś pozostały z niego dobrze zachowane: fosa, podgrodzie i szczyt kopca.” Latem 2014 w fosie otaczającej kopiec przeprowadzono wykopaliska archeologiczne, które przyniosły sporo nowych znalezisk. Wykopaliska były kontynuacją badań sondażowych wykonanych w roku poprzednim.

POWRÓT
Ważki Rudy Śląskiej

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Miejscem obserwacji był teren pomiędzy ulicą Górnośląską w okolicach kościoła św. Barbary, a rzeką Kochłówką w okolicach gródka.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Ponadto zapadlisko znajdujące się po południowo-zachodniej stronie Kochłówki znanej też pod nazwą Potoku Bielszowickiego.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Jeszcze nim dotarłem w interesujący mnie rejon, gdy spotkałem na swej drodze bażanta.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok na Kochłówkę. W głębi kościół parafialny w Kochłowicach pod wezwaniem Św. Trójcy wzniesiony w 1902 r w stylu neoromańskim z elementami neogotyku.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Fosa otaczająca kopiec od strony północnej. Pierwotnie fosa wykopana była pomiędzy Kochłówką i wpadającym do niej dopływem, który zlikwidowano w latach 80 XX w. w trakcie budowy pobliskiej oczyszczalni.
(foto Krzysztof Przondziono)
Zbiornik przy ulicy Górnośląskiej, którego większa część porośnięta jest trzciną. W dniu 26.10.2013 roku obserwowałem tu pałątki małe.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
To samo miejsce w maju 2014.
(foto Krzysztof Przondziono)
Idąc wzdłuż Kochłówki w kierunku zbiornika zapadliskowego odniosłem wrażenie, że woda w niej była czyściejsza niż rok temu. W każdym bądź razie nie zatruła od razu tej pliszki żółtej.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok na zbiornik o płytkim i zamulonym dnie. Przypadł on do gustu dzikom, które w tym rejonie żerują i zażywają kąpieli błotnych.
(foto Krzysztof Przondziono)
Wzdłuż północnego brzegu widać wyraźnie wydeptaną przez nie ścieżkę.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane koło gródka na granicy dzielnic Kochłowice — Bykowina
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka mała Lestes virens
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Pałątka mała
Lestes virens
Sześć osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście samców i samic.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
Kilka patrolujących samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczne samce, samice, kopulacje i składanie jaj.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
10 osobników.