Ważki Rudy Śląskiej

Ruda Śląska miasto o powierzchni 77 km2 składa się obecnie z 11 dzielnic, które do roku 1959 w większości stanowiły osobne gminy o własnej ciekawej historii często wywodzącej się z średniowiecza. W związku z stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania miasta jako jeden organizm, poszczególne dzielnice do dziś nie stanowią zwartej zabudowy. Pomiędzy nimi znajdują się duże obszary istniejących do dzisiaj pól uprawnych oraz nieużytków. Dużo jest też obszarów poprzemysłowych oraz zajętych przez przemysł wydobywczy i hutniczy. Do największych zakładów należą kopalnie — Pokój, Bielszowice, Wujek Ruch Śląsk, Halemba oraz Huta Pokój, której początki sięgają 1840 r. Z inicjatywy tej huty w 1904 roku przy budowanym już od kilkunastu lat osiedlu robotniczym dla jej pracowników powstał dom towarowy Kaufhaus. W tamtym czasie był to pierwszy i największy dom towarowy na terenie współczesnej Polski. Budynek istnieje do dzisiaj, a zobaczyć można go na pierwszym z czterech zdjęć na górze strony. Kolejne zdjęcie przedstawia wielki piec do wytopu surówki Huty Pokój z lat 60. XX w. Obecnie posiada on status zabytku przemysłowego.

Większe kompleksy leśne zajmują południową część miasta w kierunku północnym stopniowo ustępując terenom mieszkalnym i przemysłowym. Przez południowe rejony miasta przepływa rzeka Kłodnica. Nieco dalej na północ płynie przez miasto potok Kochłówka, który jest jej dopływem. Natomiast północna granica miasta częściowo opiera się na rzece Bytomce. Na obszarze Rudy śląskiej znajdują się liczne stawy pochodzenia antropologicznego. Ich powstanie ma różne przyczyny miedzy innymi eksploatacja rud metali, płytkich pokładów węgla kamiennego oraz wyrobisk materiałów ceramicznych. Mimo że część z nich została na przestrzeni lat zasypana, to wciąż powstają nowe typu zapadliskowego.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Rudy Śląskiej
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Ruda Śląska i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Gródek na granicy dzielnic Kochłowice — Bykowina
2. Staw Smrodlok
3. Ośrodek Przystań i Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp” w Lasach
    Panewnickich
4. Stawy Stowarzyszenia Wędkarskiego „Lin” w Lasach Panewnickich
5. Zapadlisko w Lasach Panewnickich
6. Czarny Staw i zapadlisko
  7. Staw bez nazwy
  8. Staw Glombik
  9. Staw Kokotek
10. Staw Ameryka
11. Staw Marcina
12. Staw Szkopka
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(34 gatunki)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      3, 4, 7
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      5, 6, 7, 9, 10,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
      7
Pałątka mała Lestes virens
      1, 7
Straszka pospolita Sympecma fusca
      3, 5, 6, 10,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Tężnica mała Ischnura pumilio
      6,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      5, 6, 10,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
Łątka halabardówka Coenagrion hastulatum
      5,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
      2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      6, 11,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      3, 5, 7
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
      2, 3, 4, 5, 8, 9,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      5, 10, 11, 12,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      3, 4, 5, 6, 10,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Husarz władca Anax imperator
      5, 6, 7, 9, 12,
Husarz ciemny Anax parthenope
      3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
      5,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      3, 5, 6, 7, 12,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      3, 4, 6,
Miedziopierś żółtoplama Somatochlora flavomaculata
      5,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      3, 5, 10, 12,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      5, 6, 7, 12,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
Zalotka czerwonawa Leucorrhina rubicunda
      5,
Zalotka większa Leucorrhina pectoralisgatunek chroniony
      5,
Szablak czarny Sympetrum danae
      5, 6,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Szablak późny Sympetrum striolatum
      5, 6, 10,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
      2, 9, 12,