SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Staw w Parku Górnik

Historia stawu w Michałkowicach — dzielnicy Siemianowic Śląskich sięga XVIII w. Znajduje się on w zabytkowym Parku Górnik (UTM CA57), który powstał na obszarze dawnego parku dworskiego otaczającego siedzibę kolejnych właścicieli Michałkowic, spośród których pierwszą była rodzina Miroszewskich, a ostatnimi — aż do końca drugiej wojny światowej — rodzina Rheinbabenów. W parku, oprócz wielu starych i pięknych drzew, rośnie zabytkowy kasztanowiec o 4-metrowym obwodzie pnia.

Staw zasilany był przez wody pochodzące z odwadniania wyrobisk kopalni węgla kamiennego Michał (później KWK Siemianowice). w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku zarzucono tu eksploatację i w związku z tym nastąpiło wysychanie stawu, który jednak został poddany rewitalizacji. Obecnie, podobnie jak dwa inne stawy w Siemianowicach, zasilany jest ze specjalnych ujęć głębinowych. Jego dno uszczelnione jest matami zapobiegającymi ucieczkom wody. Po adaptacji budynków kopalnianych i uporządkowaniu otaczającego je obszaru, w 2012 roku otwarto na terenie szybu Michał Park Tradycji Górniczo–Hutniczej.

POWRÓT
Ważki Siemianowic ŚląskichZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Pomiędzy wschodnią granicą parku a ulicą Michałkowicką znajduje się teren po zlikwidowanym szybie Michał.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Kształt stawu po rewitalizacji nie różni się od tego, jaki miał przed jej przeprowadzeniem.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na staw w kierunku wschodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)
Znajdującą się na stawie wyspę od brzegu oddziela niewielki pas wody.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok ogólny w kierunku północno–zachodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)
Parkowa aleja prowadząca do stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)

     
Ważki zarejestrowane nad stawem w Parku Górnik
w trakcie obserwacji w roku 2013
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica sina Aeshna cyanea
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, samce, samice, kopulujące pary.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Kilkanaście samców.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea

Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.