ŚWIĘTOCHŁOWICE

Staw Wąwóz

Staw Wąwóz (UTM CA57) znajduje się w świętochłowickiej dzielnicy Piaśniki. Jest zbiornikiem powyrobiskowym o stromych północnych i wschodnich brzegach. Prawie połowa linii brzegowej stawu jest porośnięta roślinami szuwarowymi z dominacją trzciny i pałki szerokolistnej. Występuje tu również rzęsa drobna. Gniazduje tutaj łyska, kokoszka wodna oraz kaczka krzyżówka. Od strony zachodniej i południowej staw otoczony jest niewielkim kompleksem drzew. Wyróżnia się w nim jesion wyniosły, wierzba krucha oraz topola czarna. Obecnie brzegi stawu stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji.
[Tekst z tablicy informacyjnej ustawionej przy stawie]

POWRÓT
Ważki ŚwiętochłowicZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Za ulicą Bytomską i cmentarzem oraz terenem zielonym znajduje się już Chorzów.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na zachód od stawu bloki z płyty, a na północ, jakże częste na Śląsku ogródki działkowe.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Nad staw można przyjechać tramwajem.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na staw i blok przy ulicy Jodłowej.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok na zachodni brzeg.
(foto Katarzyna Przondziono)
Podobnie jak na okolicznych stawach, również tu bytują kaczki krzyżówki.
(foto Katarzyna Przondziono)

     
Ważki zarejestrowane nad stawem Wąwóz
w trakcie obserwacji w roku 2013
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.