OKOLICE WARSZAWY
Emów — ujście Mieni do Świdra

Emów (UTM EC17) to niewielka wieś położona w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody Świder. W jej pobliżu przepływa rzeczka Mienia — największy dopływ Świdra. To właśnie tutaj, między drogą krajową numer 17 a ujściem Mienia jest objęta ochroną rezerwatową. Na tym odcinku rzeczka płynie w głębokim, leśnym jarze, pośród Lasów Otwockich, miejscami z podmokłymi łąkami. Około dwa kilometry poniżej wsi, obok osiedla Białek (część Emowa) Mienia wpada do Świdra, co można podziwiać z dość wysokiej w tym miejscu skarpy. Również Świder jest objęty ochroną rezerwatową, tworzy na tym odcinku liczne zakola pośród lasów.

Mimo że wody Świdra i Mieni mieszczą się przeważnie w trzeciej klasie czystości, rzeka i jej brzegi obfitują w rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Latem okolice te są tłumnie odwiedzane przez miłośników kąpieli, dlatego na podpatrywanie ważek (i w ogóle przyrody) lepiej wybrać się w tygodniu. W upalne lata bywa, że Mienia miejscami wysycha, a poziom wody w Świdrze sięga kolan — co umożliwia podpatrywanie ważek również brodzącym w rzece o piaszczystym dnie.
[Wikipedia i Michał Kaczorowski]

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były wzdłuż brzegów Mieni, na objętym ochroną rezerwatową, zaznaczonym gwiazdką, odcinku od Emowa do ujścia. Mapka została sporządzona na podstawie fragmentu mapy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
(httpwww.parkiotwock.plindex.phpmazowiecki-park-krajobrazowy)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na widły Mieni i Świdra.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Mienia przepływa przez Lasy Otwockie
(foto Michał Kaczorowski)
Miejscami rozcina wydmy, płynąc w głębokim leśnym jarze.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Gdy lato jest wilgotne koryto rzeki jest pełne wody.
(foto Michał Kaczorowski)
W suche lata woda Mieni niemal zupełnie wysycha.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Ujście Mieni do Świdra.
(foto Michał Kaczorowski)
Świder w rejonie ujścia Mieni.
(foto Michał Kaczorowski)

   
Ważki zarejestrowane nad Mienią
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Wielokrotne obserwacje samców i samic, w tym samic składających jaja. Ważki spotykane często zarówno nad Mienią (od oczyszczalni w Wiązowej w dół rzeki) jak i nad Świdrem w odcinku przyujściowym Mieni. Zazwyczaj obserwowane na liściach pałki wodnej porastających brzeg obu rzek oraz na liściach krzewów blisko koryta Mieni.
 
Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
Obserwacje samców i samic nad Mienią oraz w okolicach jej ujścia do Świdra. Gatunek mniej liczny niż C. splendens, częściej spotykany nad Mienią.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Częste obserwacje samic, samców oraz kopulacji, głównie na niskich krzewach oraz roślinach (np. pokrzywa) rosnących blisko brzegów Świdra.
 
Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
Nieliczne obserwacje samców, głownie na liściach nadbrzeżnych roślin wzdłuż brzegów Świdra, przeważnie już poniżej ujścia Mieni.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Nieliczne obserwacje samców, głównie na liściach pałki wodnej przy ujściu Mieni do Świdra oraz nieco w dół rzeki Świder.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Wielokrotne obserwacje samców, samic oraz tandemów, praktycznie na każdej łące w pobliżu Mieni lub Świdra, nieco rzadziej na roślinności porastającej brzegi rzeki.
 
Gadziogłówka pospolita
Gomphus vulgatissimus
Kilkakrotne obserwacje samców i samic (pojedyncze okazy) jedynie na jednej z łąk blisko Mieni (około 2 kilometry powyżej ujścia). Ważki były obserwowane na liściach niskich drzew porastających skrawek jaru którym płynie Mienia oraz na liściach krzewów i pokrzyw na pobliskiej podmokłej łące.
 
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
Kilkakrotne obserwacje samców i samic (nieliczne okazy) w okolicach ujścia Mieni do Świdra, ważki siadały na liściach palki wodnej lub na badylach wystających z nurtu. Samce i samice widywano także na odcinku kilku kilometrów w górę rzeki, przeważnie na łąkach graniczących z rzeką.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Widywano dość często samce oraz samice, głównie nad Świdrem poniżej ujścia Mieni. Obserwowano nieliczne kopulacje. Gatunek spotykany także nad Mienią głownie na podmokłej łące znanej z obserwacji gadziogłówek.
 
Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
Sporadyczne obserwacje nielicznych samców i samic, tylko na podmokłej łące nad Mienią, około 3 kilometry powyżej ujścia.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Sporadyczne obserwacje samców i samic, przeważnie nad Świdrem, około kilometra w dół rzeki, od ujścia Mieni.