Ważki Warszawy

Temat, który „ruszył” z wiosną 2011 roku — temat rzeka, będzie najpewniej rozwijany przez wiele lat i każdy mieszkaniec Warszawy i gość w tym mieście będzie mógł wziąć udział w tym programie. Wystarczy spędzić trochę czasu nad którymś z wielu zbiorników wodnych lub nad Wisłą i przysłać wyniki swoich obserwacji. Obserwacje te mogą, ale nie muszą, być regularne. Mogą to być wyrywkowe lub jednorazowe spotkania z ważkami miejskimi. Mogą też być to opisy obserwacji sprzed lat. Mile widziane są obserwacje w punktach już uwzględnionych na stronie zwłaszcza, jeśli znajdziemy tam „nowe” gatunki. Ważne, aby podać dane dotyczące miejsca (punktu), w którym obserwacje prowadzono, nazwy obserwowanych gatunków z datami ich napotkania oraz zarejestrowaną ilość osobników, lub choćby określenie, czy były to osobniki pojedyncze (1-5), czy liczne (>20), czy bardzo liczne. Istotne jest, czy występowały samce, samice, tandemy i czy składane były jaja. Jeśli zaobserwowane i zidentyfikowane zostaną wylinki, będziemy mieć dowody na rozwój gatunku w mieście. Takie same dowody daje napotkanie osobników teneralnych.

Warto przysyłane wyniki obserwacji poprzeć zdjęciami ważek, które nie muszą być najwyższej jakości, gdyż niekoniecznie będą publikowane. Zadaniem tych zdjęć jest raczej możliwość weryfikacji danych. Niezbędne natomiast są zdjęcia zbiorników wodnych, najlepiej w takich ujęciach, na których widoczne będą też elementy krajobrazu miejskiego.

Można ściśle trzymać się granic administracyjnych miasta, ale te są zmienne np. nie tak dawno do stolicy włączony został Sulejówek, tu wykazany jeszcze jako miejscowość poza granicami miasta. Dla ważek granice administracyjne nie mają żadnego znaczenia — zatem proponuję, aby w tym opracowaniu zająć się obszarem całej aglomeracji o zabudowie ciągłej, włączając miejscowości: Legionowo, Marki, Zielonkę, Ząbki, Wołomin, Radzymin, Miłosną, Józefów, Otwock, Karczew, Konstancin-Jeziorną, Piaseczno, Raszyn i Falenty, a także te na linii Piastów-Milanówek i miejscowości pomiędzy granicą miasta a Puszczą Kampinoską takie, jak na przykład Babice, Kwirynów, Klaudyn i Łomianki.

Ten temat przygotowywany będzie przez różnych autorów. To Państwo będziecie autorami stron poświęconych poszczególnym stanowiskom — autorami, współautorami lub choćby tylko dostarczycielami danych. Dla siebie przewiduję tu czynności związane z koordynacją i obsługą techniczną całego przedsięwzięcia.

Oczywistą sprawą jest, że na jakieś wnioski i podsumowania trzeba będzie poczekać kilka lat. Wszystko zależy od ilości napływających materiałów.

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście
Masowy przelot Libellula quadrimaculata nad Warszawą w 1956 r.
Masowy przelot Libellula quadrimaculata nad okolicą Warszawy w 1933 r.

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Ewa Miłaczewska
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan miasta
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Warszawa i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów.

Kliknij w mapę aby powiększyć.
 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Stawy Brustmana
2. Kępa Potocka
3. Łąki nad Wisłą
4. Lotnisko Babice
5. Fort Bema
6. Łazienki Królewskie
  7. Zakole Wawerskie
  8. Jeziorko Wilanowskie
  9. Jeziorko Powsinkowskie
10. Rezerwat Stawy Raszyńskie
11. Jeziorko Gocławskie
12. Jeziorko Czerniakowskie
13. Klaudyn i okolice
14. Mokre Łąki — Truskaw
15. Ząbki
16. Emów — Ujście Mieni
      do Świdra
17. Rzeka Świder między
      Otwockiem a Józefowem
18. Ujście Świdra do Wisły
19. Park Skaryszewski
20. Białołęka — osiedle Derby
21. Stawy Łyżwiarskie i Fort
       X Augustówka
 
Ważki napotkane na obserwowanych stanowiskach w mieście
(46 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
      1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
      14, 16, 17,
Pałątka pospolita Lestes sponsa
      2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19,
Pałątka niebieskooka Lestes dryas
      14,
Pałątka południowa Lestes barbarus
      13, 15,
Pałątka mała Lestes virens
      15,
Pałątka zielona Chalcolestes viridis
      1, 2, 10,
Straszka pospolita Sympecma fusca
      2, 7, 10, 15, 21,
Straszka syberyjska Sympecma paediscagatunek chroniony
      9, 10,
Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      2, 5, 8, 10, 14, 19,
Łątka wczesna Coenagrion pulchellum
      1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19,
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
      1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
Oczobarwnica większa Erythromma najas
       2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 19,
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
      2, 8, 9, 10, 11, 14, 19,
Łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula
      5, 14, 17,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Anisoptera

Żagnica południowa Aeshna affinisważka południowa
      13,
Żagnica jesienna Aeshna mixta
      2, 4, 8, 9, 10, 12, 19, 21,
Żagnica ruda Aeshna isoceles
      2, 9, 11, 12, 14, 19, 21,
Żagnica wielka Aeshna grandis
      2, 7, 8, 12, 14, 19,
Żagnica sina Aeshna cyanea
      7, 13, 14, 19,
Husarz władca Anax imperator
      1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 19,
Husarz ciemny Anax parthenope
      2, 10, 14,
Żagniczka wiosenna Brachytron pratense
      9, 11, 19,
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus
      16, 20
Gadziogłówka żółtonoga Stylurus (Gomphus) flavipesgatunek chroniony
      3, 20
Trzepla zielona Ophiogomphus ceciliagatunek chroniony
      13, 16, 17,
Szklarka zielona Cordulia aenea
      7, 8, 9, 11, 12, 19, 21,
Miedziopierś metaliczna Somatochlora metallica
      12, 14, 19,
Przeniela dwuplama Epitheca bimaculata
      9, 11,
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
      1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21,
Ważka płaskobrzucha Libellula depressa
      4, 8, 13, 15, 20
Ważka ruda Libellula fulva
      9, 14,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21,
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
      3, 10, 14, 21,
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
      15,
Zalotka czerwonawa Leucorrhinia rubicunda
      8, 13, 15, 19,
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
      2, 14, 15, 19,
Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalisgatunek chroniony
      2,
Szablak czarny Sympetrum danae
      3, 7, 8, 12, 13, 15,
Szablak przepasany Sympetrum pedemontanum
      14,
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
Szablak żółty Sympetrum flaveolum
      3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19,
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
      9,
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
      2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21,