OKOLICE WARSZAWY
Ujście Świdra do Wisły

Ciekawym miejscem do obserwacji ważek jest ujście Świdra do Wisły (UTM EC17) — w okolicach Świdrów Wielkich, czyli jednej z dzielnic Otwocka. Rzeka płynie tu doliną pośród podmokłych łąk z licznymi zadrzewieniami śródpolnymi. W okolicy napotykamy liczne starorzecza i łąki zalewowe, co stwarza dogodne warunki do rozwoju wielu zwierząt, w tym ważek. Przy końcowym odcinku Świdra oraz nad Wisłą znajdują się liczne plaże chętnie odwiedzane przez mieszkańców Otwocka oraz... naturystów (jedna z plaż nad Świdrem). Dlatego też na podpatrywanie ważek lepiej wybrać się tu w tygodniu. Równie ciekawy może być brzeg Wisły — to właśnie tutaj znajduje się jeden z rezerwatów wiślanych — Wyspy Świderskie.
[Wikipedia, Michał Kaczorowski]

POWRÓT
Ważki Warszawy

Zdjęcia: Michał Kaczorowski
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Michał Kaczorowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Obserwacje ważek prowadzone były wzdłuż brzegów Świdra i Wisły na obszarze pomiędzy brzegiem Wisły a Aleją Jana Pawła II.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Świdry Wielkie i ujście Świdra do Wisły na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Świder w Otwocku.
(foto Michał Kaczorowski)
Świder w okolicy ujścia.
(foto Michał Kaczorowski)

 
Ujście Świdra do Wisły, widok w kierunku zachodnim (na Wisłę).
(foto Michał Kaczorowski)
Ujście Świdra do Wisły, widok w kierunku zachodnim (na Wisłę).
(foto Michał Kaczorowski)


Ważki zarejestrowane nad Świdrem między Otwockiem a Józefowem
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Sporadycznie widywano nieliczne samce, głównie na wystających z wody konarach oraz na liściach pałki wodnej, bardzo blisko ujścia Świdra do Wisły.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Najczęściej spotykany gatunek ważki, obserwowano liczne samce, samice oraz kopulacje, głownie na podmokłych łąkach, kilkaset metrów na wschód od Ujścia Świdra.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne obserwacje samców na łąkach w pobliżu ujścia Świdra do Wisły.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Często spotykano samce i samice, głownie na podmokłych łąkach w pobliżu ujścia Świdra.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Nieliczne obserwacje, przeważnie samców ma gałęziach wyższych i niższych drzew blisko ujścia Świdra.