ZABRZE

Staw przy autostradzie

Staw (UTM CA37) znajduje się na terenie dzielnicy Makoszowy tuż przy granicy z Przyszowicami. Staw przy autostradzie to nazwa robocza na potrzeby niniejszej notatki, bo nie udało się o nim znaleźć żadnej wzmianki. Po przejrzeniu starych map można dojść do wniosku, że zbiornik — choć mocno zmodyfikowany — może być pozostałością po urządzeniach istniejącego tu kiedyś młyna wodnego. Zapewne obecny kształt zawdzięcza pierwszej poważnej modyfikacji dokonanej podczas regulacji koryta rzeki Kłodnicy w latach 50. XX w. Oraz kolejnej, w trakcie budowy autostrady w 2005 roku, co skutkowało wykonaniem muru oporowego ograniczającego jego południowy brzeg. Ostatnią materialną rzeczą która została po zabudowaniach w tym miejscu jest przydrożna kapliczka która stała przy wjeździe do zabudowań młyna oznaczonego na mapach jako Schubar-Mühle. Kolejną ciekawostką w tym miejscu jest most autostradowy który obejmuje nie tylko przepływającą południowym brzegiem stawu rzekę Kłodnicę, ale dodatkowo pod drugim przęsłem kolejny zbiornik.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Na planie omawiany staw zaznaczony jest strzałką
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Po lewej stronie zdjęcia widać skrawek zbiornika wyłaniającego się spod mostu. A po przeciwnej stronie pozostałości gruzu po wspomnianych zabudowaniach młyna.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Północny brzeg stawu ograniczony jest betonowym murem oporowym.
(foto Krzysztof Przondziono)
Zachodni kraniec stawu oraz widoczne w oddali budowle inżynieryjne węzła autostradowego Gliwice Sośnica.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Wyspy znajdujące się na stawie porośnięte są trzciną. Na zbiorniku obowiązuje zakaz kąpieli i łowienia ryb.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Przepływająca tuż obok stawu rzeka Kłodnica.
(foto Krzysztof Przondziono)
Wspomniany we stępie zbiornik pod mostem autostrady. W tym mrocznym i chłodnym zakątku nie latają nawet muchy, a tym bardziej ważki.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ten sam zbiornik widoczny po przeciwnej stronie autostrady.
(foto Krzysztof Przondziono)
Ostatni świadek istniejących tu kiedyś zabudowań.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad stawem przy autostradzie
(8 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Trzy osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny, kopulacje i składanie jaj.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Liczny, kopulacje i składanie jaj.