ZABRZE

Staw Strzelnica

Staw Strzelnica (UTM CA47) o powierzchni 3 ha jest położony na terenie Lasów Państwowych, zlokalizowany jest w starym wyrobisku piasku znajdującym się w otoczeniu lasu. Nazwa sugeruje, że niecka obecnego stawu przed zalaniem służyła w pewnym okresie jako strzelnica dla stacjonującej w Zabrzu–Makoszowach jednostki wojskowej. Staw Strzelnica znajduje się tylko kilkadziesiąt metrów na południe od zbiornika Płyty, ale mocno mu ustępuje zarówno pod względem ilości gatunków ważek, jak i ich liczebności.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Strzelnica w pewnym okresie czasu zaliczany był do Stawów Makoszowskich.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Niegdysiejsze wyrobisko piasku w późniejszym okresie uległo procesowi osiadania, o czym świadczą zatopione kikuty drzew widoczne przy jego zachodnim brzegu.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na staw w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Na południowy brzeg stawu skąd zrobione jest zdjęcie z rzadka zaglądają nawet wędkarze.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Kolejne zdjęcie ukazuje staw w kierunku zachodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Niewielką ilość obserwacji ważek zrekompensowała mi obserwacja czapli siwej. Jest to już trzecie stanowisko, na którym miałem taką okazję.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Zbiornikiem Płyty
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Dwa osobniki.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.