ZABRZE

Zbiornik Płyty

Zbiornik Płyty (UTM CA47) znajduje się na terytorium Zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy założonej w 1498 roku, jako osada rolnicza. Droga, która obecnie dzieli rozlewisko na pół, kiedyś łączyła Makoszowy z Bielszowicami, obecnie jedną z dzielnic Rudy Śląskiej. W znajdującej się przy niej leśniczówce w 1781 urodził się Karol Godula, który w dorosłym życiu dzięki swojej pracy stał się jednym z najbogatszych Ślązaków. Gdy zmarł na cholerę 6 lipca 1848 roku, do jego majątku zaliczało się m.in. 40 kopalń węgla kamiennego, 9 kopalń galmanu i 3 huty cynku. Wartość całego majątku wyceniono na 2 miliony talarów [docplayer.pl/5646953-Rudzkie-towarzystwo-przyjaciol-drzew].

Zbiornik Płyty jest własnością Lasów Państwowych, jest zarybiony i wydzierżawiony kołu wędkarskiemu numer 65 Zabrze-Makoszowy. Pełni on również rolę zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 20 000 m3. informuje o tym tablica ustawiona w punkcie poboru wody. Dojazd do niego wyłożony jest płytami betonowymi — stąd nazwa zbiornika.

POWRÓT
Ważki Zabrza

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiornik Płyty przy ulicy Jana Styki w Zabrzu Makoszowach zajmuje powierzchnie 4,08 ha. Powstał jako zapadlisko spowodowane szkodami górniczymi.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W momencie powstania niecki zapadliskowej została ona zalana wodami potoku Bielszowickiego (Kochłówki). Obejmowała wówczas również widoczny u góry zdjęcia teren obecnej hałdy.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Patrząc na powyższe zdjęcie nietrudno odgadnąć pochodzenie nazwy tego miejsca.
(foto Krzysztof Przondziono)
Po obfitych opadach deszczu woda zalała najniżej położony odcinek drogi.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Środkowy fragment stawu po północnej stronie drogi.
(foto Krzysztof Przondziono)
Najbardziej zarośnięta trzcinami zachodnia część stawu.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Za widocznym po przeciwnej stronie stawu nasypem płynie potok Bielszowicki (Kochłówka).
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok na zbiornik po południowej stronie drogi.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Zbiornikiem Płyty
(16 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Ważka ruda Libellula fulva
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Jedna samica.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników, samce, samice, tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników, samce, samice, tandemy.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilka osobników.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
Jeden osobnik.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Ważka ruda
Libellula fulva
Tandem i dwa samce.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha białoznaczna
Orthetrum albistylum
Dwa samce.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
Kilkanaście osobników.