BYTOM

Staw Barbara

Staw Barbara (UTM CA58) Są tu dwa zbiorniki przedzielone ulicą Kędzierzyńską. Oba zbiorniki znajdują się w północnej części bytomskiej dzielnicy Rozbark, tuż przy granicy z Piekarami Śląskimi. Historia Rozbarku sięga XIII w. Charakter rolniczy zaczął się tu przekształcać w rolniczo przemysłowy w końcu XIX w. Rolnictwo długo opierało się likwidacji, gdyż jeszcze w latach 60. XX wieku działało tu kółko rolnicze. Rozbark do Bytomia włączony został w 1927 roku. Z jego obszaru wywodzi się lokalny śląski strój ludowy zwany rozbarskim.

Zarówno Staw Barbara jak i drugi zbiornik Syrenka to zapewne pozostałość po większym wyrobisku, czego dowodem może być jego północno zachodni stromy brzeg ukształtowany przez nasypanie łupka kamiennego będącego odpadem z pobliskich kopalń. Pozostała linia brzegowa nieco łagodniejsza porośnięta jest szuwarem. Podobna sytuacja istnieje po północnej stronie ulicy Kędzierzyńskiej nad zbiornikiem Syrenka zwanym łowiskiem specjalnym sekcji wędkarskiej Syrenka. Oba zbiorniki rozdziela pas ziemi określanej ruderalną. Jak wynika z obserwacji miejsce to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem wśród ważek, bo zarówno ich różnorodność jak i liczebność była tu mała. Również dla ludzi estetyka otoczenia wymaga dużej poprawy i raczej nie zachęca do przebywania w tym miejscu.

POWRÓT
Ważki Bytomia

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Jeszcze do dzisiaj w niewielkiej odległości na wschód od zbiorników znajdują się pola uprawne.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Zbiorniki Barbara i Syrenka w zbliżeniu na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na brzeg zachodni. Za linią drzew znajduje się stacja benzynowa.
(foto Krzysztof Przondziono)
Ten sam brzeg kilkanaście metrów dalej ulega spłaszczeniu i zarasta sitowiem.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Widok ogólny na staw Barbara, który jest łowiskiem przy KWK Rozbark. a raczej był, bo kopalnia została zlikwidowana w 2004 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)
Jak przystało na wody polskie, każda może poszczycić się swoją oponą. Ta, ze względu na bliskość terenów przemysłowych, zasłużyła na oponę w słusznym rozmiarze.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Zbiornik Syrenka. Zabudowania przemysłowe na zachód od zbiornika.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok w kierunku północno wschodnim i informacja o łowisku specjalnym sekcji wędkarskiej Syrenka.
(foto Krzysztof Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Barbara
(6 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes

Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna.