CHORZÓW

Zespół akwenów poprzemysłowych Amelung

Zespół akwenów poprzemysłowych Amelung (UTM CA57) w obecnej postaci istnieje od roku 2007, w którym zakończyła się jego kompleksowa rewitalizacja. Jego początki sięgają natomiast lat dwudziestych XX w., kiedy to powstał dla potrzeb nieistniejącej już kopalni Barbara. W roku 2008 zespół Amelung otrzymał nagrodę Grand Prix w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń zielona” oraz nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” w kategorii „Urbanistyka”. Większy zbiornik z trzech stron otaczają budynki mieszkalne powstałe w różnych okresach czasu. Ze strony zachodniej od drugiego mniejszego akwenu oddziela go grobla, która jest pozostałością po nasypie kolejowym, służącym jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. do transportowania piasku z Kopalni Piasku Jaworzno Szczakowa dla potrzeb pobliskiej kopalni węgla kamiennego. Mniejszy zbiornik powstał w wyniku obniżenia terenu spowodowanego eksploatacją tego surowca. W przeciwieństwie do akwenu wschodniego, po wyczyszczeniu, zachował bardziej naturalny charakter. Obydwa zbiorniki są bezodpływowe i zasilane tylko wodami opadowymi. Ich głębokość nie przekracza 2 metrów.

POWRÓT
Ważki ChorzowaZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Stawy zlokalizowane są w zachodniej części dzielnicy Chorzowa II, tuż przy granicy z Świętochłowicami.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Od momentu wykonania tego zdjęcia satelitarnego roślinność wokół stawu znacznie się rozrosła.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok na wschodni fragment stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na zachodnią część stawu.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Przy stawie wykonano instalację natleniającą wodę, w formie widocznego na zdjęciu strumyka kaskadowego, oraz niewidoczną instalację sprężonego powietrza napowietrzającą strefę denną w celu eliminowania procesów beztlenowego rozpadu materiałów organicznych.
(foto Katarzyna Przondziono)
Na przewężeniu stawu wybudowano mostek ułatwiający komunikację, który przy okazji urozmaica krajobraz oraz stanowi dobry punkt widokowy.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Widok ogólny na staw zachodni w kierunku byłego nasypu kolejowego.
(foto Katarzyna Przondziono)
Fragment północnego brzegu z widoczną oczyszczalnią będącą równocześnie początkiem strumyka i fontanną kaskadową.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane w zespole akwenów poprzemysłowych Amelung
w trakcie wielokrotnych obserwacji w roku 2013
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica ruda Aeshna isoceles
Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralisgatunek chroniony
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
Szafranka czerwona Crocothemis erythraeaważka południowa

 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna, głównie na większym akwenie.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna na obu zbiornikach.
 
Żagnica ruda
Aeshna isoceles
1 osobnik na mniejszym zbiorniku.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilkanaście osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Zalotka większa
Leucorrhinia pectoralis
3 samce na mniejszym zbiorniku.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników, samce, samice, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythraea
3 samce na mniejszym zbiorniku.