Ważki Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza — miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski. Miasto powstało w wyniku łączenia się w większy organizm miejski wielu mniejszych miejscowości. Najstarsze wzmianki o osadach z terenu dzisiejszej Dąbrowy Górniczej to, m.in. XII wiek o Trzebiesławicach, 1220 r. o Błędowie w kronikach biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, XIV wiek o Strzemieszycach i Ujejscu (pierwsza wzmianka z 1372 r.), XV wiek o Gołonogu, Ząbkowicach w księgach Jana Długosza oraz w 1443 r. o Sikorce, w 1551 r. o Łęce. Prawdopodobnie od X wieku istniał Łosień, będący wczesnośredniowiecznym ośrodkiem wytopu metali.

Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 r. osada liczyła 184 mieszkańców. W 1795 r., w wyniku III rozbioru Polski, Dąbrowa przyłączona została do Prus. Z okresem pruskim wiąże się początek intensywnego rozwoju gospodarczego wsi, spowodowanego odkryciem zasobnych złóż węgla kamiennego. Na terenie Dąbrowy odkryto pod koniec XVIII w. pokład węglowy, nazwany później redeńskim o miąższości do 20 m, ale tylko na terenie obecnego miasta Dąbrowa Górnicza była wychodnia tego pokładu na powierzchnię. Sama tylko kopalnia Reden zatrudniała połowę robotników tworzącego się wokół Dąbrowy zagłębia przemysłowego. Na przełomie XIX i XX w. Dąbrowa była największym skupiskiem inteligencji technicznej w Zagłębiu, której kuźnią była Szkoła Górnicza Sztygarka.

18 sierpnia 1916 roku Dąbrowa otrzymała od władz austriackich prawa miejskie. W 1918 roku Rada Miejska zdecydowała o zmianie nazwy miasta na Dąbrowę Górniczą. Po zakończeniu I wojny światowej Zagłębie Dąbrowskie włączono do województwa kieleckiego. W czasie II wojny światowej obowiązywała niemiecka nazwa miasta: Redenberg.

W Dąbrowie Górniczej mieści się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza (dawna Huta Katowice), Koksownia Przyjaźń, założona w 1834 r. Huta Bankowa, oraz huta szkła, należąca do koncernu Saint-Gobain.
[na podstawie: Wikipedii]

NA SKRÓTY
Plan miasta
Obserwowane stanowiska
Ważki napotkane w mieście

Koordynacja tematu: Ewa Miłaczewska
Mapa: Ewa Miłaczewska
podkład: polska.e-mapa.net
Tekst: Wikipedia
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Plan Dąbrowy Górniczej
 
Na podkład (polska.e-mapa.net), oprócz obserwowanych stanowisk, naniesiono: granicę miasta Dąbrowa Górnicza i siatkę UTM wraz z numerami kwadratów. Zaszrafowano odcinek rzeki Przemszy, na którym wyniki obserwacji zostały potraktowane sumarycznie, jako stanowisko 1.

 
 
Obserwowane stanowiska
Kliknięcie w nazwę powoduje przejście do strony opisującej stanowisko
 
1. Przemsza
 
 
 
 
 
 
Ważki napotkane na stanowiskach obserwowanych w mieście
(5 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi,
kliknięcie w numerek pod nazwą ważki powoduje przejście do strony danego stanowiska, zgodnie z listą powyżej
   
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
      1,
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
      1,
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes
      1,
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
      1,
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
      1,