a Gliwice, Szachta
 
GLIWICE

Staw Szachta

Osada Sośnica założona została w 1260 roku i jako wieś funkcjonowała do roku 1873, w którym to otrzymała status samodzielnej gminy w powiecie zabrskim. Przez obszar Sośnicy przebiega oddana do użytku w 1846 roku trasa kolei na odcinku Wrocław–Mysłowice. Od roku 1917 rozpoczęła wydobycie węgla kamiennego nieistniejąca już obecnie kopalnia Sośnica. Pomimo wieloletnich związków z Zabrzem w 1927 roku Sośnica przyłączona została do Gliwic. Obecnie granica Zabrza stanowi wschodnią granicę Sośnicy, natomiast zachodnią granicą jest rzeka Kłodnica oddzielająca ją od innej gliwickiej dzielnicy Ligoty Zabrskiej. Na tym terenie znajduje się największy węzeł autostradowy w Polsce.

Obecny wygląd staw Szachta, a w zasadzie dwa powyrobiskowe zbiorniki zawdzięczają budżetowi obywatelskiemu. Prace rewitalizacyjne, w ramach których w wykonano alejki wokół stawów i oświetlenie lampami zasilanymi energią ze słońca i wiatru. Prace te zakończyły się w 2020 roku. Od strony wschodniej Obszar stawów graniczy z osiedlem mieszkaniowym i przyneleżnym do niego zespołem garaży przy ulicy Jesiennej, a od zachodu przylega do ogródków działkowych. Zbiornik południowy odróżnia się od północnego tym, że jego brzegi porasta więcej szuwaru, a na nadbrzeżu rosną drzewa. Ponadto w jego obrębie znajduje się wyspa. Zbiornik północny ze skąpą roślinnością przybrzeżną nie cieszył się uznaniem ważek, dlatego też prawie wszystkie, choć nieliczne obserwacje ważek zostały wykonane nad zbiornikiem południowym.

POWRÓT
Ważki GliwicZdjęcia: Krzysztof Przondziono
geoportal.pl
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Widoczny na mapie węzeł drogowy to skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) z autostradą A1. Wspomniany w tekście powyżej węzeł autostradowy znajduje się trochę dalej na południe.
(geoportal360.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Od zachodu pas ogródków działkowych oddziela stawy od rzeki Kłodnicy. Od wschodu natomiast garaże oddzielają je od osiedla imieniem S. Żeromskiego.
(polska.geoportal2.pl)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie południowy kraniec stawu południowego.
(foto Krzysztof Przondziono)
Widok ogólny na staw południowy w kierunku zachodnim. Na środku stawu widoczna wyspa.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Fragment stawu północnego. Widoczne zabudowania nieczynnej już kopalni Sośnica.
(foto Krzysztof Przondziono)
Staw północny. Widok w kierunku osiedla Żeromskiego.
(foto Krzysztof Przondziono)

 
Ważki zarejestrowane nad stawem Szachta
w trakcie nielicznych obserwacji w roku 2013
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum

 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Jeden samiec.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Jeden tandem.