data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
21 XII 2019 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.Aktualizacje z 2019 roku
 
Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Nrodzenia i Nowego Roku
dla wszystkich Czytelników i Autorów obserwacji!

Zdrowia, szczęścia i wielu ciekawych przygód przyrodniczych!

Do życzeń załączam pięć nowych zdjęć na stronie Lestes barbarus autorstwa Agaty Jirak-Leszczyńskiej i Pawła Buczyńskiego. Pięknie za nie dziękuję.
18 XII 2019
Jeszcze jedno stanowisko z Jaworzna — jest to Arboretum w Jaworznie — obszar pięknie zrekultywowany, gdzie ważki obserwował i opisał Krzysztof Przondziono.
Tym razem zupełnie inny niż w ubiegłych latach kalendarz na 2020 rok.
Jest to autorski kalendarz Nikoli Góral zawierający wykonane przez nią zdjęcia.
Autorce serdecznie dziękuję.
4 XII 2019
Gdzie, jak gdzie — ale 4 grudnia powinniśmy się znaleźć na Śląsku. I tak poznamy ważki obserwowane przez Krzysztofa Przondziono w Jaworznie nad Stawem na Łużniku.
24 XI 2019
W dniach 11-14 czerwca 2020r. odbędzie się XVII Sympozjum Sekcji Odonatologiczej PTEnt — tym razem na poligonie w Bornem Sulinowie. Szczegółowo możemy się z tym zapoznać w komunikatach na stronie odonata.pl, lub, jeśli wolicie, pobierając tu pdf komunikatu 1.
20 XI 2019
Jeszcze jedno stanowisko z Bytomia — jest to znajdujący się przy południowej granicy miasta Staw Niemiecki, nad którym ważki obserwował Krzysztof Przondziono.
13 XI 2019
Wracamy na Górny Śląsk, a konkretnie do Bytomia, gdzie tym razem poznamy Staw Jadwiga, nad którym obserwacje prowadził Krzysztof Przondziono.
6 XI 2019
Dziś uzupełnienia wcześniejszych obserwacji prowadzonych w Gdyni przez Pawła Jędryczaka, na stanowiskach Dąbrowa-jeziorko, Dąbrowa-torfowisko i Krowie Bagno — rozlewisko przy Źródle Marii. W 2018 roku obserwacje prowadził tam Peter Senn potwierdzając występowanie niektórych gatunków i rejestrując nowe gatunki na tych stanowiskach.
29 X 2019
Tym razem kolejne stanowisko z Górnego Śląska, a konkretnie z Bytomia, jest to Staw na Lipince, gdzie nieliczne gatunki ważek obserwował Krzysztof Przondziono.
21 X 2019
Dziś przybyło pięć zdjęć na stronie Aeshna affinis. Są to zdjęcia Marii Wiszniowskiej i Janusza Ratajczaka. Natomiast na stronie Aeshna grandis mamy tylko jedno nowe zdjęcie, jest to piękna samica sfotografowana przez Mirosława Pielota.
10 X 2019
Sezon ważkowy ma się ku końcowi, smutna i nieodwołalna prawda. Jeszcze będą ciepłe dni, jeszcze zobaczymy coraz mniej liczne ważki, ale nowych gatunków już nigdzie nie będzie przybywało. Tak więc Peter Senn nadesłał opracowanie swoich obserwacji prowadzonych w Gdyni-Chwarzno nad zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Sokółka. Napotkał tam 34 gatunki ważek, w tym 1 gatunek chroniony i 2 gatunki południowe — Anax ephippiger i Sympetrum fonscolombii. Ilość ważek obserwowanych w Gdyni wzrosła z 29 do 41 gatunków.
1 X 2019
U ważek mamy często do czynienia z parami homoseksualnymi (jednogatunkowymi i międzygatunkowymi) oraz z parami heteroseksualnymi (międzygatunkowymi, międzyrodzajowymi, międzyrodzinowymi, a nawet kopulacją przedstawicieli Zygoptera i Anisoptera). Gdzieś zapisane z czasem ulegają zapomnieniu, brak dowodu, trudno odtworzyć takie zdarzenie w pamięci. Obecnie technika umożliwia nam dość łatwe zrobienie zdjęcia, czyli udokumentowanie takich sytuacji. Wydaje mi się, że wspólnie posiadamy już dość dużo takich obserwacji. Czas to podsumować. OGŁASZAM zbiórkę takich informacji i wspólne opublikowanie pracy (każdy kto dostarczy weryfikowalne dane będzie współautorem opracowania) dotyczącej obserwowanych w Polsce nietypowych kopulacji ważek. Czy będzie to tylko proste zestawienie czy coś poważniejszego na tym etapie nie wiem.
Informacje poparte fotografiami poproszę przesyłać do końca listopada 2019 roku na adres: tonczyk.grzegorz@gmail.com.
Tu pełna treść ogłoszenia.
24 IX 2019
Kolejna już obserwacja husarza ciemnego Anax parthenope podczas posiłku. Tym razem fotoreportaż wykonała Ewa Jurkiewicz w Wigierskim Parku Narodowym, a ja umieściłam go w dziale „Wasze obserwacje”.
17 IX 2019

W tomie 15 czasopisma „Odonatrix” mamy trzy nowe prace dotyczące obserwacji ważek w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Poza tym ostatnia już chyba w tym roku rozbudowa strony Anax ephippiger. Tym razem seria szczegółów anatomicznych samicy, zaobserwowanej w Gdyni — na fotografiach, które wykonał Peter Senn, oraz zdjecia wylinek zrobione przez Andrzeja Kucharskiego.
13 IX 2019

W tomie 15 czasopisma „Odonatrix” ukazała się praca — BUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)

24 VIII 2019
Więcej zdjęć husarza wędrownego Anax ephippiger oraz pierwsze zdjęcia wylinek

Zamieszczone nowe zdjęcia otrzymałam od Janusza Ratajczaka i Marii Wiszniowskiej, której udało sie zaobserwować teneralnego samca na wylince. Zdjęcia wylinki też przysłała. Lepsze, szczegółowe zdjęcia wylinek będą zrobione we wrześniu. Zebrał je Krzysztof Lewandowski, a zdjęcia zrobi jak zwykle Andrzej Kucharski.
16 VIII 2019

Zdjęcie samca z 2. pokolenia Anax ephippiger w Polsce. Jest to zdjęcie zrobione 9 sierpnia przez Sławomira Pawlaka nad zalanym wyrobiskiem w okolicach Naramic w powiecie wieluńskim (woj. łódzkie).

13 VIII 2019
Kolejna sensacja — jest już drugie pokolenie Anax ephippiger w Polsce!

Pierwsza obserwacja kilkunastu samic pzeobrażonych nad stawami rybnymi w pobliżu wsi Koszelewy położonej w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim. Autorem obserwacji z dnia 11 sierpnia 2019 r. jest Krzysztof Lewandowski (Vedi), od którego otrzymałam przepiękne zdjęcie. Wkrotce otrzymam zdjęcia zebranych wylinek.
Pamiętajmy, że na Facebooku na stronie Ważki w Polsce umieszczona jest mapka, którą sporządził i systematycznie uzupełnia Wiaczesław Michalczuk — tam też, lub do mnie, należy kierować następne doniesienia (najlepiej ze zdjęciem) koniecznie z podaniem dokładnej lokalizacji i daty oraz nazwiskiem obserwatora.
12 VIII 2019
Dziś na stronie Libellula quadrimaculata przybyło piękne zdjęcie pary tuż przed utworzeniem tandemu zrobione przez Janusza Ratajczaka.
Poza tym w galerii umieściłam 2 zdjęcia autorstwa Pawła Buczyńskiego przedstawiające osobniki zaobserwowane podczas XV Sympozjum w Smołdzinie w końcu sierpnia 2018 r., a więc w bardzo późnym terminie. Ten przedłużony okres lotów Libellula quadrimaculata został też uwzględniony w tabeli na stronie Czas lotów.
7 VIII 2019
Maria Wiszniowska ma prawdziwe szczęście do fotografowania rzeczy niecodziennych, tym razem trafił się jej prawdziwy rarytas, jest to tandem, w którym samiec Sympetrum sanguineum trzyma osobnika gynandromorficznego tego samego gatunku, czyli osobnika przejawiającego cechy obu płci. Jest to wielka rzadkość i z pewnością warto się jej dokładnie przyjrzeć.
5 VIII 2019
Zdjęcie samicy Orthetrum coerulescens z pięknie wyeksponowanymi skrzydłami, wykonane w Ciężkowicach nad Kozim Brodem przez Marię Wiszniowską.

3 zdjęcia Marii Wiszniowskiej i 2 fotografie Pawła Buczyńskiego przedstawiające pióronogi zwykłe Platycnemis pennipes.

Tandem Sympetrum fonscolombii na zdjęciu, które wykonał w Gdyni-Chwarzno Peter Senn.

I jeszcze 2 fotki samicy Ischnura pumilio napotkanej w Gdyni, przez Petera Senna nad tym samym wysychającym zbiornikiem.
29 VII 2019
Efektem ocieplenia, wczesnych wiosen następujących po krótkich i lekkich zimach, jest szybsze budzenie się przyrody do życia, a więc i pojawianie się ważek. W 2018 roku prowadzono obserwacje takich najwcześniejszych pojawów, a ich podsumowaniem jest artykuł w piśmie „Odonatrix” i aktualizacja strony „Czas lotów”.
21 VII 2019
Zdjęcia młodych samców Crocothemis erythraea autorstwa Marii Wiszniowskiej i Krzysztofa Przondziono zrobione w Katowicach.

Bardzo ładne zdjęcie samca Leucorrhinia caudalis wykonane przez Pawła Buczyńskiego w Poleskim Parku Narodowym.

Samica Sympetrum flaveolum o ciekawie zażółconych skrzydłach — sfotografowana przez Marię Wiszniowską w Katowicach.

I na koniec samiec Libellula fulva — napotkany przez Agatę Jirak-Leszczyńską podczas XVI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej w Puszczy Niepołomickiej — potwierdzenie utrzymującej się tendencji rozszerzania zasięgu występowania w kierunku południowym.
12 VII 2019
Doskonała obserwacja i ciekawe zdjęcie Janusza Ratajczaka obrazujące synchroniczny lot pary Orthetrum albistylum podczas składania jaj.

Następnie piękne zdjęcie husarza ciemnego Anax parthenope w locie wykonane przez tego samego autora.

Ponadto zdjęcie androhromatycznej samicy Calopteryx splendens wykonane przez Barbarę Wojtasik.

I jeszcze jedna piękna ważka — niezwykła ciemnoskrzydła samica Leucorrhinia albifrons w obiektywie Grzegorza Jędro.
2 VI 2019
Obserwujemy nalot husarza wędrownego Anax ephippiger na Polskę!

Na stronie tej ważki zobaczyć możemy doskonałe zdjęcia z obserwacji prowadzonych począwszy od 20 maja na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na Kujawach i Lubelszczyźnie. Ponadto na Facebooku na stronie Ważki w Polsce umieszczona jest mapka, którą sporządził i stale uzupełnia Wiaczesław Michalczuk — tam też, lub do mnie, należy kierować następne doniesienia (najlepiej ze zdjęciem) koniecznie z podaniem dokładnej lokalizacji i daty oraz nazwiskiem obserwatora.
Koledzy zrzeszeni na Facebooku w grupie „Ważki w Polsce”,
https://www.facebook.com/groups/489477114408548/,
zdecydowali się ogłosić
dzień 25 maja Dniem Ważki
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2207650189331276&set=p.2207650189331276&type=3&theater.

Doskonały pomysł!!! Z przyjemnością przyłączamy się do obchodów święta naszych ulubienic.


foto Dorota Konstantynowicz
28 III 2019
Kolejne uzupełnienie na stronach stanowisk w Siemianowicach, Krzysztof Przondziono wizytował tym razem Stawy Brysiowe, a ponadto na stawie Żabiok w dzielnicy Murcki w Katowicach napotkał kilka nowych ważek.
13 III 2019
Dziś uzupełnienia na stronach stanowisk w Siemianowicach, Krzysztof Przondziono wrócił na obserwowane wcześniej miejsca po 5 i 7 latach. Na stronach stawów Rzęsa, Remiza i Haldex nie nastąpiły wprawdzie zmiany w odonatofaunie, ale stawy wyglądają dziś inaczej.
5 III 2019
W Katowicach w 2012 roku poznaliśmy wyniki obserwacji na stawie Bolina — dziś Krzysztof Przondziono przedstawia efekty prac związanych z poprawą oczyszczania ścieków i związane z tym zmiany w odonatofaunie — zauważone w 2018 r. Na stawie Bolina II zmian nie było, trochę urosły drzewa, a z ważek pojawiły się dwa nowe gatunki.
10 II 2019
W Jaworznie — nowym w naszych relacjach mieście poznamy ciekawe stanowisko — Kozi Bród, położony w dzielnicy Ciężkowice — północno-wschodniej części miasta. Występujące tam ważki obserwowała Bogusława Jankowska.
7 II 2019
XVI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
odbędzie się w dniach 20-23.06.2019 r.
w Zabierzowie Bocheńskim w Puszczy Niepołomickej.

Więcej informacji na stronie odonata.pl w dziale komunikaty - skąd również można pobrać kartę zgłoszeniową. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Kalendarz na 2019 rok — PAŁĄTKOWATE Lestidae
ze zdjęciami Pawła Buczyńskiego, Marka Grybosia, Michała Kaczorowskiego, Piotra Mikołajczuka i moimi.
Kolegom serdecznie dziękuję za zdjęcia.
 
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku