data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
29 XII 2016 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje

U W A G A: STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A: Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.Aktualizacje z 2016 roku

29 XII 2016
W międzyświątecznej przerwie i w pewnym rozleniwieniu zamieszczam dawno przygotowane uzupełnienie na stronie smaglca ogonokleszcza Onychogomphus forcipatus. Chodzi o ponowne stwierdzenie tej ważki na izolowanym stanowisku, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, gdzie gatunek ten notowany był już w 1950 roku przez Stefana Mielewczyka, a obecnie od 2010 roku corocznie spotykany przez Przemysława Żurawlewa. Uzupełnienie stanowią dwa zdjęcia na końcu galerii.
Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości, szczęścia i mnóstwa ciekawych spotkań z przyrodą wszystkim Czytelnikom oraz Autorom zdjęć i opisów obserwacji zamieszczonych na tej stronie.


W załączeniu, jak zwykle, kalendarz na nadchodzący rok — tym razem ze zdjęciami naszych gości z południa z „bohaterką” mijającego właśnie roku 2016 nomadką żółtawą Pantala flavescens na okładce.
15 XII 2016
Już blisko pół roku nie było żadnych nowych zdjęć wylinek. Dziś 4 fotografie od Andrzeja Kucharskiego, który wylinkę Aeshna juncea znalazł przy ścieżce przyrodniczej Wołosate–Tarnica, na wysokim torfowisku w Bieszczadzkim Parku Narodowym, w pobliżu Ustrzyk Górnych.
8 XII 2016
Michał Kaczorowski odwiedzając dawniej penetrowane stanowiska w Warszawie, napotkał wcześniej niewidziane tam ważki — i tak: nad Jeziorkiem Powsinkowskim w 2016 roku zarejestrował obecność Libellula fulva, a w rezerwacie Stawy Raszyńskie dostrzegł 3 nowe ważki — Chalcolestes viridis, Aeshna mixta i Sympetrum vulgatum.
1 XII 2016
Dziś następne stanowisko z Radomia, jest to stanowisko antropogeniczne, ale dość nietypowe, bo to zalane tunele kolejowe — obejrzyjmy więc miejsce, gdzie Marek Miłkowski w 2016 roku spotkał 10 gatunków ważek — Zbiornik Tunele na Potkanowie.

24 XI 2016

Kolejny interesujący artykuł w Tomie 12 autorstwa Anny Rychłej dotyczy występowania szablaka przypłaszczonego Sympetrum depressiusculum w zachodniej Polsce.

17 XI 2016
Zapowiadane zmiany w sposobie publikowania pisma „Odonatrix” zaczynają wchodzić w życie. Wiemy już, że Odonatrix” będzie ukazywać się jako rocznik, wyłącznie w formie internetowej, która dostępna będzie na stronie www.wazki.pl.
Tymczasem zmienione zostały strony: redakcyjna, strona rady naukowej i wykaz recenzentów, inaczej też wyglądają wskazówki dla autorów.
Nie będziemy odtąd czekać na zebranie całości materiałów. Artykuły będą się pojawiały stopniowo, w miarę ich napływania, recenzowania i redagowania. Na razie w Tomie 12 mamy „List od redaktora naczelnego” Grzegorza Tończyka oraz cztery artykuły. Nastepne pozycje ukażą się wkrótce.
10 XI 2016
Dawno nie prezentowałam żadnego stanowiska z Warszawy, dziś zobaczymy Stawy Łyżwiarskie i Fort X Augustówka, które znajdują się tuż przy Trasie Siekierkowskiej na lewym brzegu Wisły. Michał Kaczorowski w 2016 roku obserwował tam 13 gatunków ważek.
3 XI 2016
Na stronie miedziopiersi metalicznej Somatochlora metallica wstawiłam 6 zdjęć szczegółów anatomicznych wyciętych i powiększonych z moich zdjęć.
27 X 2016
Kolejne stanowisko z Radomia to osadnik wód deszczowych w osiedlu Michałów, który stopniowo przejmuje rolę siedliska dla ważek po znajdującym się tuż obok zdewastowanym oczku wodnym. Marek Miłkowski w 2016 roku spotkał tam 8 gatunków ważek.
20 X 2016
9 nowych zdjęć na stronie trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, są to 4 zdjęcia dojrzałych samców od Pawła Buczyńskiego i 5 zdjęć wylinki od Andrzeja Kucharskiego.
13 X 2016
Nowe stanowisko w RadomiuZbiornik retencyjny Ustronie. Na tym stanowisku Marek Miłkowski stwierdził 9 gatunków ważek.
6 X 2016
Tym razem 6 zdjęć szczegółów anatomicznych husarza władcy Anax imperator. Zdjęcia nadesłał Andrzej Kucharski.
29 IX 2016
Sezon ważkowy powoli zbliża się do końca, to znaczy ważki na pewno jeszcze będą, ale nie będzie już nowych gatunków. W tej sytuacji możemy rozpocząć prezentowanie wyników obserwacji na stanowiskach miejskich. Zaczniemy — z przykrością — od stanowisk straconych. Na nich już z całą pewnością nie łatwo będzie cokolwiek zaobserwować. Są to dwa stanowiska Załęska Hałda w Katowicach i Oczko wodne w osiedlu Michałów w Radomiu. Dokumentację tych strat nadesłali Alicja Miszta i Marek Miłkowski.
22 IX 2016
Dziś zamieszczam 15 nowych zdjęć na stronie żagnicy jesiennej Aeshna mixta — jest to 6 fotografii wylinki oraz 7 zdjęć szczegółów anatomicznych imago nadesłanych przez Andrzeja Kucharskiego oraz jedno będące fragmentem zdjęcia, które nadesłal Jan Tarur-Dytkowski, a także piękną fotografię młodego samca od Pawła Buczyńskiego.
MIGRACJA cd. Ze stacji ornitologicznej na przylądku Vente (Ventes Ragas) na Litwie, nad Zalewem Kurońskim w ciągu 10 dni wypuszczane będą oznakowane ważki. Wśród 600 osobników dwunastu gatunków znalazła się Aeshna affinis. Ważki oznaczono kolejnymi numerami i literami LT. Informacje o napotkaniu tak oznakowanej ważki należy przekazywać: berndgliwa@yahoo.de. Prace te będą kontynuowane w 2017 roku.
15 IX 2016
MIGRACJA cd. Tym razem w ujęciu historycznym — wycinek z Kuriera Warszawskiego z dnia 17 czerwca 1933 roku, wydanie poranne. R. 113, 1933, no 165 — informacja o masowym przelocie Libellula quadrimaculata nad okolicą Warszawy. Takie przeloty nie są wielką rzadkością — patrz na wcześniej zamieszczoną notkę Warszawa 1956, a całkiem niedawno zaobserwowano masowy przelot nad Wybrzeżem Gdańskim.
8 IX 2016
Na stronie żagnicy torfowej Aeshna juncea przybyło 14 zdjęć. Są one efektem wizyty złożonej 28 lipca bieżącego roku w Bieszczadzkim Parku Narodowym przez Andrzeja Kucharskiego. Odwiedził tam małe torfowisko położone przy szlaku z Wołosatego na Tarnicę, gdzie spotkał młode i dojrzałe samce oraz zebrał wylinki. Wylinki będzie fotografował w sezonie jesienno-zimowym i pokażemy je w innym terminie.
1 IX 2016
Dziś zobaczymy 5 nowych, bardzo pięknych zdjęć samic żagnicy rudej (żagwi) Aeshna isoceles otrzymanych od Sylwii Dziadoń z Koszalina.
25 VIII 2016
Strona lecichy południowej Orthetrum brunneum wzbogaciła się o 12 zdjęć, zdjęcia nadesłali Andrzej Kucharski i Marek Miłkowski.
MIGRACJA cd. Otrzymaliśmy informację o wypuszczeniu przez odonatologów łotewskich ze stacji ornitologicznej w Pape na południu wybrzeża Bałtyku na Łotwie oznakowanych ważek. Ważki mają barwne plamy na prawej parze skrzydeł — https://insectmigration.wordpress.com/dragonfly-migration/. Celem projektu jest badanie migracji tych owadów, a Polska może być na trasie ich przelotu. Autorzy projektu proszą o przesyłanie wiadomości ze zdjęciami lub podaniem gatunku i opisem kombinacji kolorów na adres podany na stronie http://www.lubi.edu.lv/index2.php?lang=2&sid=45&subsid=64.
18 VIII 2016
Zgodnie z przyjętym zwyczajem odkrywca ma prawo być kreatorem nazwy gatunku — tak więc Paweł i Edyta Buczyńscy oraz Wiaczesław Michalczuk uzgodnili polską nazwę Pantala flavescensnomadka żółtawa.
16 VIII 2016
Dzięki Pawłowi i Edycie Buczyńskim oraz Wiaczesławowi Michalczukowi powstała strona nowego dla Polski gatunku ważki — Pantala flavescens !!! Jest to już 74. gatunek ważki zaobserwowany w Polsce. Ważka znalazła się także w spisie alfabetycznym, spisie ze zdjęciami, czasie lotów i systematyce, bo to przecież już NASZA choć tak egzotyczna ważka.
Pogoda jest ciągle letnia, szukajmy więc miejsc mocno nagrzanych słońcem — jak patelnia. Niekoniecznie nad wodą, choć zapewne płyciutkie bajorka i większe kałuże są dobrymi obiektami dla tej ważki. Raczej miejsca niezacienione drzewami, raczej na otwartej przestrzeni. A więc do dzieła!
YES, YES, YES !!! — cytując klasyka — Mamy drugą ważkę Pantala flavescens !!!
Dziś dostałam list od Pawła Buczyńskiego:
„właśnie dostałem wiadomość od Wiacka Michalczuka — przysłał mi świeże zdjęcia samca Pantala flavescens polującego 12 sierpnia w cegielni w Lęborku. Osobnika chyba dość młodego, czyżby synek „mojego” samca obserwowanego w czerwcu? :-) Zatem mamy drugie potwierdzenie (i tym razem z dokumentacją foto), że gatunek jest - i, że dotarł nad Bałtyk. Mogę powtórzyć słowa klasyka: pisarze do piór! Ważkarze do obserwacji w terenie! :-)
Ewo, możesz to puścić na swoją stronę (Wiacek pozwala), może jeszcze komuś się uda.”

Wiadomość ta będzie uzupełniana, w miarę otrzymywania bliższych danych — zdjęcia też będą.
11 VIII 2016
Na stronie lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum przybyły zdjęcia ważek widzianych na nowych stanowiskach, poza przyjętym w 2009 r. zasięgiem występowania. Są to ważki zauważone w Worku Turoszowskim przez uczestników XIII Sympozjum Odonatologicznego i zarejestrowane przez Piotra Nowoszyńskiego w okolicy Olsztyna. Poza tym fotografujący głównie na Podkarpaciu Andrzej Kucharski przysłał zdjęcia szczegółów anatomicznych tej lecichy. W sumie strona wzbogacona została o 10 fotografii.
4 VIII 2016
Całkowicie przebudowałam stronę husarza ciemnego Anax parthenope, a stało się to za przyczyną Andrzeja Kucharskiego, który przysłał mi 10 nowych, doskonałych zdjęć szczegółów anatomicznych. Część z nich zastąpiła starsze zdjęcia, część jest na stronie nowością. Wyjątkowa drapieżność tej ważki została umieszczona w osobnej zakładce.
28 VII 2016
Wreszcie mogłam podsumować wyniki obserwacji ważek w dużych miastach za okres 2010-2015. Poprzedni tak szczegółowy bilans przeprowadziłam dwa lata temu. Pojawiło się kilka nowych gatunków w poszczególnych miastach, zaś w ogólym bilansie mamy dwie nowe ważki. Obserwacje prowadzono łącznie na 111 stanowiskach w 16 miastach.
14 VII 2016
Ostatnie już stanowisko w Kielcach — to oczyszczalnia wód opadowych przy ulicy Prochownia, gdzie Joanna Przybylska i Roman Maniarski w 2015 roku zarejestrowali 7 gatunków ważek.
14 VII 2016
Ostatnie już stanowisko w Kielcach — to oczyszczalnia wód opadowych przy ulicy Prochownia, gdzie Joanna Przybylska i Roman Maniarski w 2015 roku zarejestrowali 7 gatunków ważek.
14 VII 2016
Dziś zamieszczam Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego w Działoszynie. Sprawozdanie napisał i opatrzył większością zdjęć Jakub Liberski. Zdjęcia załączyli również: Bogusia Jankowska, Grzegorz Tończyk i Maciej Górka.
Mnie na Sympozjum w tym roku nie było, przez co moja rola ogranicza się wyłącznie do pracy webmastera.
7 VII 2016
Jeszcze jedno stanowisko w KielcachRodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Żeromskiego, gdzie Joanna Przybylska i Roman Maniarski obserwowali ważki na 25 zbiornikach położonych wśród ogrodów na największym w Europie „działkowisku”.
Poza tym drobne uzupełnienie części historycznej na stronie warszawskiego Parku Skaryszewskiego oraz we wstępie link do opracowania „Przyroda Parku Skaryszewskiego” — raport z realizacji Projektu w 2014 r. A także informacja o wydanej niedawno monografii „Park Skaryszewski w Warszawie — przyroda i użytkowanie” pod redakcją naukową Jerzego Romanowskiego.
30 VI 2016
Na stronie żagnicy rudej Aeshna isoceles dodałam 5 zdjęć wylinki, zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego.
23 VI 2016
Na stronie husarza władcy Anax imperator dodane zostało 5 zdjęć wylinki, które wykonał Andrzej Kucharski. Na stronie Zachowania rozrodcze przybyło kolejne zdjęcie „mezaliansu” samca zalotki większej Leucorrhinia pectoralis z samicą zalotki czerwonawej Leucorrhinia rubicunda zrobione w tym roku przez Jakuba Liberskiego.
16 VI 2016
Kolejne stanowisko w Kielcach to Piaski — wyrobisko przy torach kolejowych, gdzie Mariusz Gwardjan zaobserwował 14 gatunków ważek na niewielkim, podłużnym zbiorniku.
12 VI 2016
8 czerwca 2016 r. w Lasach Kozłowieckich pod Lublinem Paweł Buczyński spotkał po raz pierwszy w Polsce ważkę Pantala flavescens.
Pantala flavescens (zdjęcie) to największy migrator w świecie owadów. Występuje w południowej Azji w Afryce, Australii, Ameryce (mapa). Pokonuje masowo tysiące kilometrów przelatując nad lądami i oceanami. W Europie pojawia się głównie z Bliskiego Wschodu, jej zasięg kończy się tu na Bosforze i Cyprze. Dalej zdarza się obserwować tylko pojedyncze osobniki w czasie od czerwca do sierpnia. Widywana, choć bardzo rzadko, bywa na Bałkanach.
Największą dotad sensacją było schwytanie jej 29 maja 2013 r. i oznaczenie przez Anatolija P. Szapowała i Pawła Buczyńskiego na Mierzei Kurońskiej w Obwodzie Kaliningradzkim (opisane tutaj). Można było oczekiwać jej w Polsce, bo skoro została już raz stwierdzona na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego musiała przez Polskę wędrować.
Tak więc obserwujmy, fotografujmy i ewentualnie chwytajmy, choć spotkanie tej ważki jest tak prawdopodobne jak trafienie głównej wygranej w Totka. Obserwacje pozwolą na ewentualne śledzenie kierunków migracji. Pantala flavescens to eurytop i może być nad zbiornikiem każdego rodzaju, choć raczej preferuje wody płytkie, ciepłe, nagrzane; ale równie dobrze można go spotkać z dala od wody, podczas żerowania, jak to miał szczęście zaobserwować Paweł Buczyński.
9 VI 2016
Dziś 16 nowych zdjęć — na dwóch stronach jednocześnie.
1. Na stronie gadziogłówki pospolitej Gomphus vulgatissimus zobaczymy zdjęcie przeobrażenia samicy i trzy zdjęcia żywej larwy od Michała Wolnego i Piotra Zabłockiego oraz dwa zdjęcia wylinki od Andrzeja Kucharskiego.
2. Na stronie gadziogłówki żółtonogiej Gomphus flavipes dodane zostały dwa zdjęcia stanowisk z Opolszczyzny i trzy fotografie żywej larwy od Michała Wolnego i Piotra Zabłockiego oraz 5 zdjęć wylinki od Andrzeja Kucharskiego.
2 VI 2016
Wracamy do Kielc i udajemy się na nowe stanowisko nad rzeką Silnicą, gdzie Mariusz Gwardjan i Roman Maniarski zaobserwowali 6 gatunków ważek — to mało, ale odkąd rzeka zanieczyszczana jest zrzutem kwaśnych wód z kamieniołomu w Wiśniówce fauna jest tam bardzo uboga. I pomyśleć, że jeszcze 23 czerwca 2007 r. w sąsiedztwie osiedla Dąbrowa napotkano samicę Cordulegaster boltonii.
26 V 2016
Na stronie przenieli dwuplamej Epitheca bimaculata przybyło 10 nowych fotografii — 4 zdjęcia wylinki, 3 zdjęcia tegorocznego przeobrażenia oraz dwa zdjęcia stanowiska w Uhercach Mineralnych, na którym już czwarty sezon Andrzej Kucharski rejestruje te ważki. Ponadto zdjęcie żywej larwy z Opolszczyzny od Michała Wolnego.
19 V 2016
Następne uzupełnienia obserwacji prowadzonych przez Mariusza Gwardjana na „starych” stanowiskach w Kielcach — na stanowisku Stawki – piaskownia przybyły 4 gatunki, Gruchawka – osadniki Elektrociepłowni Kielce przybył tylko jeden gatunek, Szydłówek – jezioro zaporowe na rzece Silnicy wzbogacił się również o jeden gatunek, a nad zbiornikiem Mójcza zaobserwowano 4 dotąd niewidziane tam ważki.
12 V 2016
Nowe spostrzeżenia Mariusza Gwardjana na „starych” stanowiskach w Kielcach — w kamieniołomie Kadzielnia przybyło 5 gatunków, w piaskowni Wietrznia zarejestrowano również 5 nowych gatunków, w kamieniołomie w rezerwacie Biesak–Białogon stan odonatofauny wzrósł o 8 gatunków, a w dolinie rzeki Bobrzy w Pietraszkach tylko o jeden gatunek.
5 V 2016
Kolejnych 7 nowych zdjęć tym razem wylinki żagnicy zielonej Aeshna viridis z Trestna koło Wrocławia. Zdjęcia wylinki wykonał Piotr Zabłocki.
28 IV 2016
Dziś zobaczymy 7 nowych zdjęć wylinki miedziopiersi północnej Somatochlora arctica i dwa zdjęcia stanowiska w rezerwacie Torfowisko pod Zieleńcem w Kotlinie Kłodzkiej. Wylinkę znalazł tam w 2009 roku Bogusław Daraż i podarował ją Andrzejowi Kucharskiemu, który ją dla nas sfotografował.
21 IV 2016
Ostatnie ze stanowisk badanych w 2015 roku na Górnym Śląsku — Dolina Lipinki w Świętochłowicach — Katarzyna i Krzysztof Przondziono przygotowali bogaty materiał zdjęciowy, a zaobserwowali 11 gatunków ważek.
14 IV 2016
Kolejne trzy zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego i Michała Wolnego pojawiły się na stronie Libellula fulva. Pora więc na porównanie głównych cech larw i wylinek na stronie Libellula.
7 IV 2016
W tym roku pierwsze ze stanowisk w KielcachRezerwat skalny Ślichowice, gdzie Mariusz Gwardjan w latach 2013–2015 obserwował 10 gatunków ważek — może niewiele, ale zbiornik w tym kamieniołomie ma niestabilny poziom wody, a ponadto jest bardzo ubogi w roślinność wodną.
31 III 2016
Cztery nowe zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego pojawiły się na stronie Libellula quadrimaculata.
24 III 2016
Mija właśnie sześć lat istnienia strony — z tej okazji wszystkie mapki rozprzestrzenienia gatunków zostały wymienione na nowe.
Dziś obejrzyjmy stanowisko Stawy Głęboki i Żabiok w Murckach na obszarze Katowic, na którym Krzysztof Przondziono zarejestrował 11 gatunków ważek.
17 III 2016
Na stronie Cordulegaster bidentata mamy zmianę — jest to 9 zdjęć wylinki autorstwa Andrzeja Kucharskiego.
A na stronie Cordulegaster boltoni dodałam trzy bardzo ciekawe punkty obserwacyjne na północno-wschodnim skraju Polski na podstawie artykułu, do którego podany jest link.
10 III 2016
Na stronie Cordulegaster boltoni nastąpiła kolejna aktualizacja, jest to 7 zdjęć wylinki zrobionych przez Piotra Zabłockiego.
Jednocześnie pojawia się pierwsza nowa mapka. Powodem tej ostatniej zmiany jest fakt, że na mapki nanoszona jest coraz większa ilość punktów, z których pochodzą zdjęcia, co wymaga coraz większej dokładności ich lokalizowania, a na starych szkicach nie było to łatwe. Nowe mapki będą się pojawiały stopniowo, niezależnie od stałych dat aktualizacji stron.
3 III 2016
Stanowisko Osadniki KWK Murcki–Staszic w Tychach, na którym Krzysztof Przondziono zaobserwował 13 gatunków ważek.
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego zaprasza do udziału w: XIII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym „Białe plamy na mapie ważek Polski — Worek Turoszowski”,
Działoszyn–Bogatynia, 23–26 VI 2016.
Tu możemy pobrać Komunikat nr 1.
24 II 2016
Na stronie Libellula depressa przybyło 5 zdjęć wylinki zrobionych przez Andrzeja Kucharskiego.
18 II 2016
Kolejne nowe stanowisko w konurbacji Górnego Śląska — o dźwięcznej nazwie Staw Kokotek — w Rudzie Śląskiej, na którym Krzysztof Przondziono zarejestrował 10 gatunków ważek.
11 II 2016
Na stronie Orthetrum cancellatum przybyły 4 zdjęcia wylinki zrobione przez Andrzeja Kucharskiego.
4 II 2016
Na trzech dalszych, opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował w ubiegłym sezonie kolejne gatunki ważek, na stanowisku dolina rzeki Mlecznej w północnej części miasta napotkał 3 nowe gatunki, w parku Stary Ogród również trzy, a na użytku ekologicznym Bagno tylko 1 nowy gatunek.
28 I 2016
Andrzej Kucharski zaczął fotografować swoją kolekcję wylinek, dziś możemy obejrzeć 3 zdjęcia na stronie Cordulia aenea i 2 zdjęcia na stronie Somatochlora metallica.
21 I 2016
Na opisanych w poprzednich latach stanowiskach w Radomiu — Marek Miłkowski zaobserwował kolejne gatunki ważek, i tak na stanowisku stawy kolmatacyjne przy zbiorniku rekreacyjnym Borki dostrzegł 5 nowych gatunków, zaś w dolinie Kosówki dwie dotąd tam nierejestrowane ważki.
14 I 2016
Dziś kolejny — 11(2) — numer naszego czasopisma wraz z pdf-ami zawartych w nim artykułów.
Jest to ostatni numer wydany pod redakcją Pawła Buczyńskiego, o czym zawiadamia nas w liście na wstępie tego zeszytu. Od następnego numeru Odonatrix będzie wychodziła jako rocznik, wyłącznie w formie internetowej, a redaktorem naczelnym będzie Grzegorz Tończyk.
Pawłowi Buczyńskiemu i jego Zespołowi bardzo dziękujemy za ogrom pracy i serca włożonego podczas jedenastu lat w istnienie pisma, które dla wielu z nas jest ważnym źródłem informacji, a Grzegorzowi Tończykowi życzymy wielu nowych pomysłów i przyjemności w pracy redakcyjnej.
7 I 2016
Rok rozpoczynamy opisem stanowiska w Tychach — jest to przedzielone groblami na trzy zbiorniki zapadlisko w Czułowie. Sprawozdanie z obserwacji ważek przygotował Krzysztof Przondziono.
Nowy „firmowy” kalendarz dla wszystkich Czytelników.
Tym razem cały kalendarz poświęcony jest szablakom Sympetrum.
Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu wykonali: Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Krzysztof Pakuła, Krzysztof Przondziono, Jarosław Wenta, Przemysław Żurawlew i ja.
Tu można pobrać go w formie pliku pdf — klikając w zdjęcie lub link obok.
 
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE !!!

Dr Alicja Miszta z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice
koordynuje z ramienia Sekcji Odonatologicznej PTE monitoring ważek południowych
.

Ważki te mogą w okresie upałów pojawiać się liczniej niż zwykle. W załączeniu pliki pdf pomocne w ich rozpoznawaniu: żagnica południowa Aeshna affinis, husarz wędrowny Anax ephippiger, szafranka czerwona Crocothemis erythraea, lecicha południowa Orthetrum brunneum, lecicha mała Orthetrum coerulescens, szablak południowy Sympetrum fonscolombii i szablak wędrowny Sympetrum meridionale.
Wyniki obserwacji prosimy przekazywać na adres a.miszta@cdpgs.katowice.pl w formie opisanej tutaj.
 
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku