data powstania strony:
25 III 2010 r.


data ostatniej aktualizacji:
18 XII 2021 r.
napisz
do mnie:
ogłoszenia,
aktualizacje


U W A G A ! STRONA JEST W CIĄGŁYCH PRZEMIANACH I UZUPEŁNIENIACH, aby oglądać ostatnią wersję — a nie tę, którą już zapamiętał komputer — radzę ODŚWIEŻAĆ KAŻDĄ ODSŁONĘ po otwarciu.
U W A G A ! Coraz częściej pojawiają się na stronie ZDJĘCIA LARW I WYLINEK, robione w terenie oraz w warunkach „laboratoryjnych” — dla przedstawienia szczegółów budowy, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków.

Nic nie zastąpi w przypadku oznaczania wylinek dobrego klucza i analizy pod mikroskopem. Porównywanie ze zdjęciami nie daje tak jednoznacznych rozwiązań, jak w przypadku imagines. Jest to o wiele trudniejsze. Tak więc zamieszczone fotografie tylko w sposób orientacyjny zaznajamiają nas z wyglądem larw i wylinek poszczególnych gatunków.

Larwy i wylinki, których zdjęcia obecne są na stronie oznaczyli: Paweł Buczyński, Bogusław Daraż, Andrzej Kucharski, Jakub Liberski, Piotr Mikołajczuk, Ewa Miłaczewska, Grzegorz Tończyk, Michał Wolny i Piotr Zabłocki. Konsultujemy się między sobą, ale przesyłanie zdjęć nie daje gwarancji dobrej oceny i w wielu przypadkach konieczne jest przekazywanie eksponatów.Aktualizacje z 2021roku
 
18 XII 2021

Dwa bardzo ważne komunikaty:

Zmieniły się od tego roku zasady przynależności do wszystkich sekcji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Komunikat w sprawach regulaminowych. Nie wprowadza to w nasze życie wielkich zmian. Dotychczas jedynie kandydaci na Prezesa i Sekretarza Sekcji musieli należeć do PTE-nt, obecnie również wyborcy muszą pochodzić z tego grona. Rozmowy z PTE-nt w tej sprawie są jeszcze w toku.

Drugi komunikat dotyczy spraw organizacyjnych XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej, które przewidziane jest w czerwcu, w Piotrowicach, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym — Komunikat_nr_1_o_XVIII_Sympozjum.

10 XII 2021

Kolejne opracowanie obserwacji prowadzonych przez Krzysztofa Przondziono w Zabrzu. Tym razem nad Stawem Sikora, położonym w dolinie rzeki Bytomki w miejscu, gdzie przekracza ona granicę Zabrza i wpływa do Rudy Śląskiej.

3 XII 2021

Już grudzień, czyli pora na podarowanie Państwu kalendarza na 2022 rok. Autorami zdjęć zamieszczonych w kalendarzu są: Janusz Ratajczak oraz Krzysztof Lewandowski, Grzegorz Tończyk i Maria Wiszniowska, którym bardzo za nie dziękuję.

25 XI 2021

Dziś opracowane przez Krzysztofa Przondziono obserwacje znad Stawu Anaszacht w Zabrzu.

18 XI 2021

Obserwacje ważek w 2021 roku opisuje Paweł Kobyłecki na łamach Tomu 17 czasopisma Odonatrix, w notatce „Nowe materiały do znajomości ważek (Odonata) Podlasia”.

8 XI 2021

Jesień. Jeszcze ważki latają, ale nic nowego już się niestety nie pojawi. Zaczynamy więc sprawozdania z obserwacji ważek w miastach. Dziś opracowane przez Krzysztofa Przondziono spostrzeżenia znad Stawów Mikulczyckich w Zabrzu.

31 X 2021

Szablak przypłaszczony Sympetrum depressiusculum to ważka, która lata zwykle w lipcu i sierpniu, czasem jeszcze we wrześniu. Dziś obejrzymy osobnika zaobserwowanego 26 października w Zalesiu Kańskim na Lubelszczyźnie przez Agnieszkę Tańczuk.

14 X 2021

Kto je, musi też pozbywać się resztek pokarmowych. Na pięciu zdjęciach Pawła Buczyńskiego i Ryszarda Pajkerta możemy zobaczyć moment defekacji u ważek. Zdjęcia znajdziemy na stronie Procesy życiowe w zakładce Defekacja.

7 IX 2021

Trzy piękne zdjęcia samic gatunku Cordulegaster boltonii wykonane przez Ryszarda Kołakowskiego w Horten miejscowości położonej na południe od Oslo w Norwegii. Samice te nie różnią się niczym od tych, które możemy obserwować u nas, a na zdjęciach wyraźne są ich najważniejsze cechy. A następnego dnia dostałam jeszcze trzy zdjęcia od Agnieszki Tańczuk, zrobione na Suwalszczyźnie i też możemy je tu zobaczyć.

20 VIII 2021

Bardzo długo czekałam na zdjęcia larw tej chronionej i występującej na bardzo ograniczonych obszarach górskich ważki — Somatochlora alpestris i wreszcie w tym roku dostałam je od Nikoli Góral.

11 VIII 2021

Na stronie Orthetrum coerulescens przybyły trzy zdjęcia Przemysława Żurawlewa.
Na stronie Orthetrum cancellatum zaś mamy jedno nowe zdjęcie ciekawie ubarwionego, pasiastego samca oraz starsze zdjęcie, które przeleżało się „w magazynie” przedstawiające lecichę pospolitą obok ważki płaskobrzuchej. Oba zdjęcia zrobił Paweł Buczyński, a obejrzeć je można w dziale Galeria.

5 VIII 2021

Na stronie Aeshna affinis wstawiłam w dziale zachowania rozrodcze zdjęcie samca szykującego się do pochwycenia samicy. Autorem zdjęcia jest Witold Nocoń.
Ponadto na stronie Coenagrion puella wstawiłam dwa zdjęcia nieco odmiennego znaku na drugim segmencie odwłoka samca. Zdjęcia zrobili Agnieszka Tańczuk i Paweł Buczyński.

28 VII 2021

Na stronie Sympetrum pedemontanum przybyło osiem zdjęć zrobionych przez Agnieszkę Tańczuk w okolicy Puław.
Ponadto na stronie Anax parthenope wstawiłam zdjęcie tandemu w locie, które udało się zrobić Danielowi Stasiowskiemu.

22 VII 2021

Na stronie Libellula quadrimaculata przybyły zdjęcia samiczek formy praenubilla — dwa autorstwa Agnieszki Tańczuk i jedno zrobione przez Witolda Noconia.
Natomiast na stronie Libellula depressa dołożyłam piękne zdjęcie samca, które wykonał Paweł Buczyński.

15 VII 2021

Dziś zostały dołożone zdjęcia na stronach dwóch rzadkich i chronionych gatunków z rodzaju Somatochlora. Są to dwa zdjęcia Agnieszki Tańczuk na stronie S. arctica z Lubelszczyzny oraz siedem zdjęć Pawła Buczyńskiego przedstawiających S. alpestris z Jakuszyc i siedlisko.

3 VII 2021

Na stronie odonata.pl mamy już sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się w Bornem Sulinowie w dniach 10-13 czerwca 2021 r.

13 VI 2021
Dziś dwie interesujące sprawy:

1. Rewelacyjne zdjęcia Agnieszki Tańczuk przedstawiające samca Libellula fulva niosącego w narządach analnych urwaną głowę samicy. Opis tej dekapitacji znajdziemy na stronie „Wasze obserwacje”.

2. Na stronie Pantali flavescens przybyły zdjęcia wylinki znalezionej przez Wiaczesława Michalczuka w Tyszowcach w sierpniu 2020 r. o czym możemy przeczytać więcej w notatce w Odonatrixie — patrz poniżej.
11 VI 2021
W Tomie 17 zamieszczono kolejną notatkę Wiaczesława Michalczuka i Pawła Buczyńskiego — Drugie stwierdzenie sukcesu rozrodczego nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) w Polsce.
Mamy potwierdzenie faktu, że gatunki południowe, tu nawet gatunek międzyzwrotnikowy, korzystając z globalnego ocieplenia klimatu kolonizują coraz to nowe, wcześniej znaczniej chłodniejsze obszary. Wkrótce mają nadejść upały, a więc do dzieła!
7 VI 2021
W Tomie 17 zamieszczono notatkę Wiaczesława Michalczuka, Pawła Buczyńskiego i Ewy Piwko-Witkowskiej — Stwierdzenie szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) na Roztoczu potwierdza istnienie dysjunktywnej wyspy jego areału w Polsce środkowo-wschodniej.
Stanowisko to znajduje się zaledwie około 7 km w linii prostej od opisanego w artykule Pawła Buczyńskiego i Pawła Bielaka-Bieleckiego, który zamieszczono w czasopiśmie Odonatrix zaledwie miesiąc temu. W obu pracach dane pochodzą z ubiegłych sezonów. Warto w tym roku sprawdzić, czy ważka ta nie występuje również na innych ciekach w Puszczy Solskiej.
30 V 2021
Tym razem anonsuję pracę, jak dla naszego czasopisma Odonatrix, niezwykłą. Wydana jest w osobnym suplemencie do Tomu 17. Niezwykła jest nie tylko treść, ale i objętość pracy, bo łącznie z załącznikami zawiera ona 133 strony. Tym razem umieszczam tu linki wprost do treści, choć klikając w zdjęcie okładki tej pracy (obok) możemy zacząć od strony początkowej Suplementu do Tomu 17 Odonatrixa.

MIKOŁAJCZUK P. 2021. Wybiórczość siedliskowa i dynamika populacji Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Południowym Podlasiu i obszarach przyległych
Habitat selection and population dynamics of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Southern Podlasie and adjacent areas, Mideastern Poland
Odonatrix 17_Suplement_1
Załącznik 1 — opisy stanowisk
Załącznik 2 — dokumentacja fotograficzna
7 V 2021
W Tomie 17 mamy nowy, ogromnie ciekawy artykuł Pawła Buczyńskiego i Pawła Bielaka-Bieleckiego pt. Dysjunktywne stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Kotlinie Sandomierskiej (Polska środkowo-wschodnia)
19 IV 2021
XVII Sympozjum Odonatologiczne
w Bornem Sulinowie,
przełożone z ubiegłego roku z powodu pandemii, zaplanowane jest w dniach 10–13 czerwca 2021 roku. A oto link do oficjalnego komunikatu, przygotowanego przez Komitet Organizacyjny.
7 IV 2021
Nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych wyników obserwacji prowadzonych w dużych miastach. Zwykle robiłam to co dwa lata, ale w tym roku przybyły obserwacje z czterech miast: z Zabrza i Gdańska — obserwacje prowadzone specjalnie dla strony Ważki dużych miast, oraz Lublin i Zielona Góra opisane szczegółowo w przytoczonych publikacjach. Ciekawostką jest również pojawienie się 61. ważki „miejskiej” i to w dodatku rzadkiej i chronionej Coenagrion armatum zarejestrowanej w Gdańsku.
17 III 2021
To już ostatnie stanowisko, na którym obserwowano ważki w Zabrzu, a niewykluczone, że w ogóle ostatnie, opisane w sezonie 2020 roku — to Staw Wojskowy zlokalizowany tuż przy autostradzie A4 w Makoszowach. Zbiornik powstał przez wypełnienie wodą jednego z torów dawnej strzelnicy. Obserwacji dokonywał Krzysztof Przondziono.
7 III 2021
W Tomie 17 możemy przeczytać kolejny artykuł Anny Rychłej „Nowe dane o liczebności i fenologii szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) na przykładzie stanowiska nad jeziorem Pław (województwo lubuskie).
28 II 2021
Jeszcze jedno stanowisko obserwacyjne w Zabrzu opisane przez Krzysztofa Przondziono — to Staw Strzelnica otoczony lasem, położony tylko kilkadziesiąt metrów na południe od stawu Płyty, ale ze znacznie uboższą odonatofauną.
18 II 2021
Zbiornik Płyty to następne stanowisko na obszarze Zabrza, na którym obserwacje w 2020 roku prowadził Krzysztof Przondziono.
10 II 2021
W Tomie 17 możemy zapoznać się z artykułem „Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) w województwie lubelskim” — autorstwa Agnieszki Tańczuk i Pawła Bojara.
4 II 2021
Kolejny raz odwiedzamy ważki w Zabrzu, gdzie zaprasza nas Krzysztof Przondziono nad Stawy Makoszowskie na południu miasta.
28 I 2021
Jeszcze raz spotykamy się z ważkami w Zabrzu, gdzie Krzysztof Przondziono prowadził obserwacje nad Stawem Guido.
17 I 2021
W Tomie 17 możemy zapoznać się z artykułem „Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce.” — autorstwa Anny Rychłej.
13 I 2021
Kolejne spotkanie z ważkami w Zabrzu, gdzie Krzysztof Przondziono prowadził obserwacje w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
6 I 2021
Pierwsze w tym roku spotkanie z ważkami dużych miast i od razu nowe miasto — Zabrze, a w nim pierwsze stanowisko obserwacyjne — staw przy autostradzie. Obserwacje prowadził Krzysztof Przondziono.
3 I 2021
Na stronie czasopisma Odonatrix mamy kolejny już Tom 17, a w nim pracę BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019.
Poza tym na stronie Sekcji Odonatologicznej odonata.pl w zakładce Literatura mamy Piśmiennictwo odonatologiczne: wykaz prac polskich i/lub na temat Polski (stan na 31.12.2020 r.).
Wraz z życzeniami radosnego i zdrowego całego nowego roku zamieszczam kalendarz na rok 2021. Jest to kalendarz nieco inny niż zwykle, zatytułowany „Tęczowe lato”, poświęcony w całości związkom niekoniecznie heteroseksualnym w świecie ważek.
 
Aktualizacje z 2020 roku
Aktualizacje z 2019 roku
Aktualizacje z 2018 roku
Aktualizacje z 2017 roku
Aktualizacje z 2016 roku
Aktualizacje z 2015 roku
Aktualizacje z 2014 roku
Aktualizacje z 2013 roku
Aktualizacje z 2012 roku
Aktualizacje z 2011 roku
Aktualizacje z 2010 roku