KRAKÓW

Staw Dąbski

Staw Dąbski (UTM DA24) — znajduje się przy Alei Pokoju łączącej centrum miasta z Nową Hutą użytek ekologiczny o powierzchni 2,53 ha utworzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. Jest częścią wyrobiska powstałego po eksploatacji gliny dla czynnej w okresie międzywojennym cegielni.

Po zaprzestaniu produkcji wypełnione wodą wyrobisko zasiedliła spontanicznie roślinność wodna i błotna, zaś na jego zboczach wyrosły drzewa i krzewy związane ze środowiskiem łęgowym. Dominującym gatunkiem na powierzchni lustra wody jest grążel żółty (roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową, a występująca na terenie Krakowa oraz w jego okolicach jedynie w dwóch miejscach). W sąsiedztwie brzegów towarzyszy mu rdest ziemnowodny w formie pływającej oraz rzęsa wodna i rzęsa trójrowkowa. Roślinność zanurzoną reprezentuje rogatek sztywny. W pobliżu brzegów widoczne są płaty pałki wąskolistnej. Przy brzegu spotkać można też takie rośliny jak: jaskier jadowity, żabieniec babka wodna, jeżogłówka pojedyncza, uczep amerykański. Na zboczach w wielu miejscach rosną krzewy i drzewa. Pozbawiona drzew i krzewów jest tylko obniżona część brzegu wykorzystywana dla celów rekreacyjnych. W otoczeniu stawu panują trzcinnik piaskowy i przymiotno białe, licznie występuje nostrzyk żółty, wrotycz pospolity, śmiałek darniowy. Wzdłuż ogrodzenia wykształciło się zbiorowisko wysokich bylin: wrotycza pospolitego i bylicy pospolitej oraz zbiorowisko łąkowe rajgrasu.

Stwierdzono występowanie raka błotnego, licznych mięczaków wodnych m.in. skójki zaostrzonej i objętej ochroną szczeżui wielkiej. W zbiorniku występuje 9 gatunków ryb, w tym chroniona różanka. Staw jest miejscem rozrodu żaby trawnej i żaby zielonej, występuje tu także zaskroniec. Nad stawem licznie pojawiają się ptaki wodne i błotne. Staw jest miejscem odpoczynku dla wędrownych kaczek (krzyżowki, czernicy, głowienki) oraz ptaków siewkowatych (brodziec leśny, sieweczka rzeczna). Pojawiają się także ptaki rzadsze, jak rybitwa zwyczajna czy przebywający tu regularnie każdej jesieni zimorodek. Wokół stawu zauważyć można także kopciuszka, kwiczoła, kosa, pierwiosnka, bogatkę, srokę, szpaka, ziębę, łozówkę, cierniówkę. Regularnie lęgi wyprowadzają łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, łyski, kokoszki wodne.
[na podstawie artykułu Mariusza Waszkiewicza — http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2194,article,3547]

POWRÓT
Ważki Krakowa

Zdjęcia: Marek Gryboś
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Marek Gryboś — 2011 r.
Maksymilian Syratt — 2018 r.
Tekst: Marek Gryboś
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Staw Dąbski na planie Krakowa. Obserwacje Marka Grybosia prowadzone były wzdłuż brzegów stawu w czasie pięciu wizyt w roku 2011. Maksymilian Syratt obserwował ważki w dniach 16 czerwca i 16 sierpnia 2018 r.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbliżenie na zdjęciu satelitarnym. Na północno-zachodnim brzegu znajduje się obecnie duże centrum rozrywkowo-handlowe Kraków Plaza.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
12 kwietnia 2011 r. Wokół stawu biegnie scieżka, z której wygodnie można dokonywać obserwacji.
(foto Marek Gryboś)
12 kwietnia 2011 r. Centrum handlowe.
(foto Marek Gryboś)

 
17 maja 2011 r. Widok na centrum handlowe od strony Alei Pokoju. Na powierzchni wody zaczynaja pokazywać sie liście grążela żółtego.
(foto Marek Gryboś)
17 maja 2011 r. W szuwarach dominuje pałka wąskolistna.
(foto Marek Gryboś)

 
17 czerwca 2011 r. Pałka wąskolistna zarasta również płycizny położone dalej od brzegu.
(foto Marek Gryboś)
18 sierpnia 2011 r. Na powierzchni unoszą się liście grążela żółtego i rdestu ziemnowodnego, a tuż pod nią łany rogatka sztywnego.
(foto Marek Gryboś)

   
Ważki zarejestrowane nad Stawem Dąbskim
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica większa Erythromma najas
Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szafranka czerwona Crocothemis erythtaea
 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Występuje średnio licznie, liczna, kilka tandemów.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Kilka osobników, kilka osobników.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilka osobników.
 
Oczobarwnica większa
Erythromma najas
Występuje średnio licznie, obserwowano pojedyncze samce, tandemy, składanie jaj, kilka osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
Pojedyncza obserwacja samicy składającej jaja.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Pojedynczy terytorialny samiec.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilka osobników. Samce siadające na ziemi, średnio liczna, głównie samce siadające na chodniku.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Pojedyncza obserwacja, kilka osobników.
 
Szafranka czerwona
Crocothemis erythtaea
Kilka osobników.