PIEKARY ŚLĄSKIE

Zbiornik wodny przy ulicy Czołgistów

Zbiornik znajduje się na terenie przemysłowym dzielnicy Brzozowice-Kamień, — która w latach 1962-1972 posiadała własne prawa miejskie. Następnie w 1973 r. miasto włączono do Brzezin Śląskich, a w 1975 r. wraz z nim do Piekar Śląskich.

Zbiornik wodny przy ulicy Czołgistów (UTM CA58) to jeden z ostatnich już osadników kopalnianych, który dotrwał do czasów obecnych. Z „Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Piekar Śląskich” wykonanego w 2014 dowiadujemy się, że. „Na terenie miasta Piekary Śląskie eksploatacja galmanu prowadzona była od roku 1859 w rejonie: pomiędzy ulicami Czołgistów i Reymonta oraz wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, na zachód od skrzyżowania ul. Solidarności z ulicą Bytomską i na południe od ulicy 1-go Maja. Po eksploatacji tej pozostało 130 szybików i szybów o różnych głębokościach od 10,0m do 78,0m”. Jest to dokładnie teren, pośrodku którego obecnie znajduje się omawiany tu zbiornik. Z tego samego opracowania pochodzi kolejny cytat. „Osadnik wód dołowych przy ul. Czołgistów. Staw otoczony wąskim pasem trzciny pospolitej. Znajdujący się na wschód drugi zbiornik w większości wysechł. Trwają na nim obecnie prace ziemne, które zakłócają stan środowiska przyrodniczego. Z roślin chronionych występują tutaj kruszczyk błotny i centuria, a z ptaków kokoszka, potrzos i łabędź niemy.” Z obserwacji w roku 2022 wynika, że wspomniany zbiornik, który wysycha ma już ten proces za sobą i obecnie jest całkowicie suchy.

POWRÓT
Ważki Piekar Śląskich

Zdjęcia: Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiornik, wskazany czerwoną strzałką, od wschodu opływa rzeka Brynica, która jest równocześnie granicą pomiędzy Piekarami Śląskimi a Bobrownikami.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w mapkę aby powiększyć.
Na zdjęciu satelitarnym widać miejsce po wyschniętym już osadniku kopalnianym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok w kierunku KWK Julian, która istniała od 1954 roku. Następnie przekształcona w KWK Piekary. Zlikwidowana została w 2020 roku.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Na pierwszym planie Brynica. Na drugim most na ulicy Czołgistów i górująca nad okolicą autostrada A1.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Oprócz wspomnianych już na wstępie ptaków obserwowanych nad zbiornikiem udało się sfotografować odpoczywającą parę kaczek z gatunku czernic.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na staw w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

   
Ważki zarejestrowane nad zbiornikiem przy ulicy Czołgistów
(7 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes

Anisoptera

Husarz władca Anax imperator
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
 
 
Obserwacje

Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
Kilka osobników.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwykły
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Husarz władca
Anax imperator
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.