RADOM

Zbiornik retencyjny Ustronie

Zbiornik retencyjny Ustronie (UTM EB19) o powierzchni nieco przekraczającej 0,5 ha powstał wiosną 2005 r. Jego inwestorem była Miejska Spółka Wodna. Zadaniem zbiornika jest zatrzymywanie wód opadowych, w celu ochrony ulic przed podtapianiem podczas ulewnych deszczów.

Zbiornik zlokalizowany jest w zachodniej części osiedla Ustronie w naturalnym obniżeniu terenu stanowiącym niegdyś dolinkę Strumienia (Potoku) Południowego. Poprzez odtworzony Strumień Południowy połączony jest ze Stawem Prędocińskim. Po opadach nadmiar wód ze Stawu Prędocińskiego dostaje się do zbiornika Ustronie. Wpływają tu również wody opadowe z rejonu ul. Orzechowej. Woda ze zbiornika Ustronie poprzez niewielki jaz wpływa do kanału. Skanalizowany Strumień Południowy uchodzi do Mlecznej w Starym Ogrodzie.

Pomiędzy Stawem Prędocińskim a zbiornikiem Ustronie, wzdłuż Potoku Południowego istnieje ciąg spacerowy ze ścieżką rowerową. Na południe od zbiornika wybudowano plac zabaw dla dzieci, a także górkę saneczkową.

Budowa zbiornika Ustronie napotykała na protesty części mieszkańców obawiających się przykrego zapachu wód w nim gromadzonych. Z czasem emocje opadły, a zbiornik wpisał się pozytywnie w krajobraz osiedla. Prawdą jest, że stan czystości wód gromadzonych w zbiorniku jest nie najlepszy, ale wpływ po części ma to również nadmierna populacja kaczek krzyżówek, dokarmianych przez mieszkańców.

Pozytywnym aspektem lokalizacji zbiornika w osiedlu jest możliwość obcowania mieszkańców z dziką przyrodą. Zbiornik został zarybiony, w krótkim czasie pojawiły się żaby, a od kilku lat gniazduje tu kokoszka wodna — ptak objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

POWRÓT
Ważki Radomia

Zdjęcia: Marek Miłkowski
Michał Kaczorowski — Air Show
polska.e-mapa.net
Badania terenowe i tekst: Marek Miłkowski
© Ewa Miłaczewska

 
 
 
Zbiornik retencyjny Ustronie znajduje się w zachodniej części osiedla Ustronie.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zbiornik retencyjny Ustronie na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Odtworzony Strumień Południowy zasila zbiornik retencyjny przy ulicy Orzechowej.
(foto Marek Miłkowski)
Odtworzony Strumień Południowy podczas suchej jesieni pozbawiony jest wody.
(foto Marek Miłkowski)

 
Zbiornik wiosną. Widok w kierunku zachodnim — na nowo budowany węzeł drogowy na ul. Młodzianowskiej i budynek Starej Gazowni.
(foto Marek Miłkowski)
W zbiorniku Ustronie zachodzą duże wahania poziomu wody. Po lewej rura odprowadzająca wody deszczowe z rejonu ul. Orzechowej.
(foto Marek Miłkowski)

 
Zachodni brzeg zbiornika. Niewielki jaz i ujście wód do skanalizowanego Strumienia Południowego.
(foto Marek Miłkowski)
Staw przy ul. Orzechowej. Widok z ul. Młodzianowskiej w kierunku północno-wschodnim.
(foto Marek Miłkowski)

 
Widok w kierunku południowym. U dołu kadru podest z palet wykorzystywany przez wędkarzy.
(foto Marek Miłkowski)
Widok w kierunku wschodnim.
(foto Marek Miłkowski)

 
Zbiornik przy ul. Orzechowej. Widok z górki saneczkowej w kierunku północnym.
(foto Marek Miłkowski)
Krzyżówki na brzegu zbiornika przy ul. Orzechowej.
(foto Marek Miłkowski)

   
Ważki zarejestrowane nad zbiornikiem retencyjnym Ustronie
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Straszka pospolita Sympecma fusca
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak późny Sympetrum striolatum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

 
Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Jedna samica.
 
Straszka pospolita
Sympecma fusca
Pojedynczy osobnik.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczne, w tym tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczne, w tym tandemy.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
Jedna kopulująca para.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Pojedyncze osobniki.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilka osobników.
 
Szablak późny
Sympetrum striolatum

Pojedynczy samiec nad Strumieniem Południowym.

 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum

Kilka osobników.