ŚWIĘTOCHŁOWICE

Staw Foryśka

Staw Foryśka (UTM CA57) znajduje się na terenie najmłodszej dzielnicy Świętochłowic — Piaśnik, która wypełnia przestrzeń pomiędzy historyczną zabudową Lipin, Chropaczowa i Świętochłowic. Największy rozwój dzielnicy nastąpił dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to na jej terenie powstało wiele osiedli mieszkaniowych.

Staw należy do najczystszych akwenów na terenie Świętochłowic i z tego względu objęty jest wraz z przyległym terenem ochroną w formie użytku ekologicznego. Brzegi zbiornika gęsto porośnięte są szuwarami. Wysoki południowo-zachodni brzeg oraz wąski pas zadrzewienia na jego szczycie oddziela go od przebiegającej nieopodal ulicy. Pozostała linia brzegowa jest stosunkowo płaska i graniczy z łąką oraz ogródkami działkowymi. W stosunkowo bliskiej odległości przy ulicy Powstańców Śląskich znajduje się osiedle mieszkaniowe Piaśniki II. Staw użytkowany jest przez wędkarzy.

POWRÓT
Ważki ŚwiętochłowicZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Choć sam staw znajduje się na terenie Piaśnik to od zachodu graniczy z centrum Lipin.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
W lewym górnym rogu zdjęcia widać osiedle robotnicze z początku XX wieku.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok z wysokiego południowego brzegu na zabudowania przy ulicy Franciszka Pieczki.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok z tego samego miejsca na budynki przy ulicy Wiosennej.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Pod nieobecność wędkarzy podesty zajmują kaczki krzyżówki.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok ogólny w kierunku południowo–zachodnim.
(foto Katarzyna Przondziono)

     
Ważki zarejestrowane nad stawem Foryśka
w trakcie obserwacji w roku 2013
(9 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica wielka Aeshna grandis
Husarz ciemny Anax parthenope
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa
Dwa samce.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Liczny.
 
Żagnica wielka
Aeshna grandis
Kilka osobników.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanaście osobników.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilka osobników.