TYCHY

Staw Grabowiec

Staw Grabowiec (UTM CA55) znajduje się po wschodniej stronie drogi krajowej nr 1, która oddziela go od centrum miasta. Stosunkowo płytki zbiornik zasilany jest w wodę rurą podziemną doprowadzoną ze znajdującego się po drugiej stronie drogi stawu Polkowiec. Nadmiar wody odprowadzany jest otwartym rowem do Potoku Tyskiego. Jest to własność prywatna, służąca pierwotnie jako staw hodowlany. Mimo że obecnie staw nie użytkowany — corocznie, na zimę spuszczana jest z niego prawie cała woda.

POWRÓT
Ważki TychówZdjęcia: Katarzyna Przondziono
Krzysztof Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe
i tekst:
Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Staw Grabowiec znajduje się po wschodniej stronie drogi krajowej DK1, naprzeciw Parku Łabędzi.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Staw Grabowiec na zdjęciu satelitarnym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na staw w kierunku wschodnim.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Szata roślinna stawu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Miedzy innymi rośnie tu rdestnica pływająca Potamogeton natans, łączeń baldaszkowaty Butomus umbellatus, strzałka wodna Sagittaria sagittifolia.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Zachodni fragment stawu. Za stawem droga DK1, budynki mieszkalne i remiza straży pożarnej w Tychach.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Widok na północ. Widoczne zabudowania przy ulicy Modrzewskiego.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Pośród roślinności wodnej pływa samica kaczki czernicy Aythya fuligula.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Wschodni kraniec stawu.
(foto Krzysztof Przondziono)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

     
Ważki zarejestrowane nad Stawem Grabowiec
(12 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Pałątka pospolita Lestes sponsa
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Husarz władca Anax imperator
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Lecicha południowa Orthetrum brunneumważka południowa
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak wędrowny Sympetrum fonscolombiiważka południowa
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum
 
Obserwacje

Pałątka pospolita
Lestes sponsa

3 samce.
 
Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Liczna.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Liczna.
 
Oczobarwnica mniejsza
Erythromma viridulum
Kilkanaście osobników obu płci.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta

5 osobników.
 
Husarz władca
Anax imperator
5 osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Kilka osobników.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Kilkanascie, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Lecicha południowa
Orthetrum brunneum
Około 10 samców.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Kilkanaście osobników, kopulacje i składanie jajeczek.
 
Szablak wędrowny
Sympetrum fonscolombii
2 samce.
 
Szablak zwyczajny
Sympetrum vulgatum
Kilkanaście osobników, kopulacje i składanie jajeczek.