CHORZÓW

Dolina Górnika

Dolina Górnika (UTM CA57) leży na terenie najstarszej dzielnicy obecnego Chorzowa, czyli w Chorzowie Starym, którego początki sięgają XIII w. Najstarszym potwierdzającym ten fakt dokumentem jest dekret Władysława, Księcia Opola i Raciborza, z 24.06.1257 roku, w którym to oddaje Chorzów pod zagospodarowanie zakonowi Bożogrobowców. Wieś była ich własnością aż do kasaty klasztoru przez władze pruskie w 1810 roku. Od 16.05.1934 roku, kiedy to Sejm Śląski uchwalił przyłączenie jej do miasta Królewska Huta, Chorzów stał się dzielnicą nowopowstałego miasta, które przyjęło jego nazwę. Od tego momentu dzielnica nosi nazwę Chorzowa Starego.

W Dolinie Górnika znajdują się dwa stawy połączone kanałem oraz niewielki lasek od strony południowej. Strona północna graniczy z zespołem przyrodniczo–krajobrazowym Żabie Doły. Wzdłuż brzegu stawu biegnie alejka spacerowa, którą można dojść do położonej nad samym brzegiem restauracji. Stawy dość intensywnie wykorzystywane są przez wędkarzy.

POWRÓT
Ważki ChorzowaZdjęcia: Katarzyna Przondziono
polska.e-mapa.net
Badania terenowe: Alicja Miszta
Krzysztof Przondziono
Krzysztof Sokół
Tekst: Krzysztof Przondziono
© Ewa Miłaczewska

 
   
 
Stawy zlokalizowane są w północno-zachodniej części Chorzowa, tuż przy południowej granicy zespołu przyrodniczo–krajobrazowego Żabie Doły.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Tuż obok stawu widać zaniedbany teren boiska pozostały po nieistniejącym już klubie sportowym.
(polska.e-mapa.net)
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.

 
Widok ogólny na większy ze stawów.
(foto Katarzyna Przondziono)
Kanał łączący stawy.
(foto Katarzyna Przondziono)

 
Mostek nad kanałem.
(foto Katarzyna Przondziono)
Widok na mniejszy staw z usytuowaną na jego brzegu restauracją.
(foto Katarzyna Przondziono)

   
Ważki zarejestrowane w Dolinie Górnika
w trakcie wielokrotnych obserwacji w roku 2013
(11 gatunków)
Kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi
 
Zygoptera

Tężnica wytworna Ischnura elegans
Nimfa stawowa Enallagma cyathigerum
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Pióronóg zwyczajny Platycnemis pennipes
Anisoptera

Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica sina Aeshna cyanea
Husarz ciemny Anax parthenope
Szklarka zielona Cordulia aenea
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata
Lecicha pospolita Orthetrum cancellatum
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum

 
Obserwacje

Tężnica wytworna
Ischnura elegans
Kilkanaście osobników.
 
Nimfa stawowa
Enallagma cyathigerum
Samce, samice, tandemy.
 
Łątka dzieweczka
Coenagrion puella
Kilkanaście osobników.
 
Pióronóg zwyczajny
Platycnemis pennipes
Kilkanaście osobników.
 
Żagnica jesienna
Aeshna mixta
1 osobnik.
 
Żagnica sina
Aeshna cyanea
1 osobnik.
 
Husarz ciemny
Anax parthenope
Kilka osobników.
 
Szklarka zielona
Cordulia aenea
Kilkanaście osobników.
 
Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
Liczna, samce, samice, wylinki.
 
Lecicha pospolita
Orthetrum cancellatum
Liczna, samce, samice, kopulacje.
 
Szablak krwisty
Sympetrum sanguineum
Liczny.